Kabinet eens over stelsel pensioenen

Het kabinet is het vrijdag eens geworden over regels voor een nieuw pensioenstelsel. Het stelsel zal, in combinatie met eerder getroffen maatregelen, volgens het kabinet leiden tot lagere pensioenpremies. Dat is voordelig voor de schatkist, doordat premies voor de oude dag fiscaal aftrekbaar zijn. Minder premie betekent minder aftrek. Het kabinet boekt hiervoor als bezuiniging 2,9 miljard euro in.

Het nieuwe systeem geeft de pensioenfondsen aan de ene kant meer vrijheid: ze krijgen de mogelijkheid met hun beleggingen sneller in te spelen op ontwikkelingen van financiële markten. Aan de andere kant worden pensioenfondsen verplicht grotere buffers aan te houden om pensioenen zonodig te indexeren, bijvoorbeeld als gevolg van inflatie.

De nieuwe regels moeten het pensioenfondsen ook mogelijk maken tegenvallers geleidelijker op te vangen door het dichten van tekorten over meer jaren te spreiden. Hiermee worden abrupte kortingen van pensioenen voorkomen. Tevens krijgen fondsen meer dan nu de mogelijkheid de pensioenhoogte aan te passen aan de hogere levensverwachting.

Organisaties van werkgevers en werknemers, pensioenfondsen, De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau krijgen twee maanden de tijd zich over de voorstellen van het kabinet uit te spreken.

De pensioensector heeft toen de contouren van de plannen bekend werden berekend dat het nieuwe stelsel juist kan leiden tot een tegenvaller van 4 miljard euro. Het ABP, het pensioenfonds voor ambtenaren en onderwijzers, plaatst kritische kanttekeningen bij de voorstellen. Die brengen op het gebied van de premie en de rekenrente „niet de gewenste stabiliteit”. Een eerste analyse laat volgens het ABP zien dat de premie flink kan stijgen en bovendien grote schommelingen in de jaarlijkse premie kunnen optreden.

Premier Rutte hield vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie vast aan de zienswijze van De Nederlandsche Bank. Die houdt rekening met een premieverlaging van in totaal 6 miljard euro. Hierop is de 2,9 miljard euro lagere belastingteruggave voor het Rijk gebaseerd.