Injecteren afvalwater ontketent aardschok

In Amerika is het al decennialang praktijk om bij olie- en gaswinning het afvalwater terug te pompen in de diepe ondergrond. Nu blijkt dat hierdoor breukzones ‘op scherp’ kunnen worden gezet voor een aardbeving. Op drie plaatsen in de Verenigde Staten zijn die aardbevingen getriggerd, na een zware beving heel ergens anders op de wereld.

Dat blijkt uit onderzoek van Amerikaanse geofysici (Science, 12 juli). Ze voerden het onderzoek uit in verband met het in de laatste jaren sterk gestegen aantal aardbevingen in het midden van de VS. Een van de geopperde oorzaken is de in opkomst zijnde schaliegaswinning, waarbij relatief grote volumes water nodig zijn en veel afvalwater ontstaat. Dat wordt nu veelal teruggepompt in de grond.

Na een analyse van seismische gegevens voor het centrale deel van de VS, vonden de onderzoekers drie locaties waar bevingen waren getriggerd door de drie majeure aardbevingen in 2010, 2011 en 2012 – in respectievelijk Chili, Japan en Sumatra. In de dagen na zo’n grote klap deden zich op de drie locaties in de VS ook bevingen voor – de ene keer meer dan de andere. Binnen weken of maanden werden die gevolgd door een zwaardere beving, met een kracht van ruim 4, soms zelfs ruim 5 op de schaal van Richter. De drie locaties (in het zuidwesten van Texas, het zuidoosten van Oklahoma en het zuiden van Colorado) kenmerkten zich door decennialange olie- of gaswinning, en injectie van (afval)water in de ondergrond.

Helaas komen de auteurs aan het eind van hun artikel niet meer terug op schaliegaswinning. Worden in dit geval breukzones bijvoorbeeld sneller op scherp gezet, omdat er zulke grote volumes afvalwater de grond in worden gepompt? Ze schrijven enkel dat er behoefte is aan verbeterde seismische monitoring.

Marcel aan de Brugh

    • Marcel aan de Brugh