Grotere vrijheid om eigen school op te richten

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) gaat het mogelijk maken voor ouders om een school te stichten op grond van een onderwijsfilosofie, met bijvoorbeeld extra aandacht voor ICT of excellentie. Nu is het nog zo dat wie een school wil opzetten, dat alleen kan doen door aansluiting te zoeken bij een religie of andere erkende levensovertuiging, zoals die van de vrije scholen. Dat vindt Dekker niet meer van deze tijd.

Hij schreef dit gisteren aan de Tweede Kamer, waarin hij zijn visie op de vrijheid van onderwijs uiteenzet. Zijn brief is een reactie op een rapport van de Onderwijsraad uit 2012. Dekker wil de uitleg van artikel 23 van de Grondwet, dat deze vrijheid garandeert, moderniseren. In Nederland bestaan sinds het begin van de vorige eeuw naast door de overheid gestichte openbare scholen, bijzondere scholen die door ouders met een bepaalde religieuze overtuiging zijn opgezet. Deze bijzondere scholen vormen ongeveer tweederde van het scholenbestand in Nederland.

Omdat de samenleving inmiddels sterk is geseculariseerd, wil Dekker dat nieuwe scholen niet langer volgens de principes van de verzuiling worden gesticht. „Scholen moeten een betere afspiegeling vormen van de maatschappij”, zegt hij in een gesprek met deze krant.

De staatssecretaris wil verder af van de vrijstelling van de leerplicht voor kinderen van wie de ouders in de omgeving geen school vinden die past bij hun religieuze overtuiging. Nu zitten deze kinderen thuis en krijgen ze daar onderwijs waarop geen controle is. Dekker vindt dat onwenselijk.

Hij wil ook bekijken of de overheid moet doorgaan met het betalen van het vervoer van kinderen die om religieuze redenen ver van hun woonplaats naar school gaan. Dekker wil dit echter pas doen als duidelijk wordt wat de gevolgen van de bevolkingskrimp zijn voor de samenstelling van het schoolbestand.

Opfrisbeurt: pagina 11

    • Bart Funnekotter