‘Ontslagrecht wordt niet sneller of goedkoper’

Premier Mark Rutte en minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken in Berlijn. Foto ANP/ Jerry Lampen

De hervormingsplannen van het kabinet-Rutte II maken het ontslagrecht niet per se goedkoper of sneller. Dat zeggen arbeidsrechtdeskundigen vandaag in NRC Handelsblad.

Dit najaar komt minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken (PvdA) met een wetsvoorstel voor aanpassing van het ontslagrecht. De basis daarvoor is het sociaal akkoord dat het kabinet in april sloot met werkgevers en vakbonden. In dat akkoord sneuvelde een belangrijke ambitie uit het regeerakkoord van VVD en PvdA: het afschaffen van het ‘duale’ ontslagrecht. Volgens Kees Wallis van de Kring van Kantonrechters ligt “Wat in het sociaal akkoord staat, ligt veel dichter bij het huidige stelsel dan de plannen uit het regeerakkoord”.

In het nieuwe stelsel bestaan nog steeds twee routes om personeel te ontslaan: via het UWV en via de kantonrechter. Maar de werkgevers kunnen dan niet meer kiezen. Bij arbeidsconflicten moeten ze naar de rechter. Voor ‘bedrijfseconomisch’ ontslag (bijvoorbeeld een reorganisatie) naar het UWV.

Plafond van 75.000 euro voor ontslagvergoedingen

Er komt een plafond van 75.000 euro voor ontslagvergoedingen. Daarnaast krijgt iedere werknemer het recht zijn ontslag aan te vechten bij de rechter, inclusief hoger beroep en cassatie. Oordeelt de rechter dat er sprake is van ‘ernstige verwijtbaarheid’ aan de kant van de werkgever, dan kan die gedwongen worden meer te betalen.

Kabinet en sociale partners willen met deze aanpassingen een eind maken aan de hoge kosten van ontslagprocedures. Arbeidsrechtadvocaat Rogier Duk is een andere mening toegedaan:

“Als de rechter het begrip ‘ernstige verwijtbaarheid’ ruim neemt, zijn werkgevers alsnog extra geld kwijt. De algemene verwachting is dat werkgevers dan meer dan 75.000 euro zullen gaan betalen om van het jarenlange gezeur af te zijn.”

‘Procedure niet per definitie sneller’

Ook is het de vraag of ontslagzaken korter duren. “De procedure wordt niet per definitie sneller”, zegt kantonrechter Wallis. “In het begin zullen arbeidsrechtadvocaten proberen de grenzen op te zoeken.”

Duk:

“In principe kun je straks tot aan de Hoge Raad procederen. Het zal dus zeker een jaar of twee, drie duren voordat er enige helderheid is.”

PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer, jarenlang een fel tegenstander van aanpassing van de ontslagwetgeving, is enthousiast over de plannen van het kabinet:

“Ten opzichte van de huidige wetgeving wordt de positie van werknemers verbeterd. En het is gunstiger voor lagere inkomens.”

    • Thijs Niemantsverdriet