Escher en de islam

Gaan //

TentoonstellingEscher en de islamTropenmuseum, Amsterdam en Escherpaleis, Den Haag12 juli t/m 3 nov.; tropenmuseum.nl

Het Escherpaleis in Den Haag en het Tropenmuseum in Amsterdam brengen samen een vergelijking tussen de islamitische kunst en het werk van M.C. Escher.

Bij de tentoonstelling Escher & Schatten uit de islam in Den Haag ligt het zwaartepunt op de grafiek met wereldberoemde prenten zoals de Metamorphose-serie, Dag en Nacht en Reptielen en een groot bruikleen uit de vermaarde Islamica-collectie van het Gemeentemuseum Den Haag. Op de tentoonstelling Escher meets Islamic Art in het Tropenmuseum zijn vooral studies en zelfstandige vlakvuloefeningen te zien. Dit werk wordt gecombineerd met topstukken uit de islamitische kunst uit de collectie van het Victoria & Albert Museum in Londen.