Energieakkoord op hoofdlijnen rond - ‘voorziening vanaf 2050 volledig duurzaam’

De overeenstemming op hoofdpunten werd woensdag bereikt nadat minister Kamp binnen het kabinet groen licht had gekregen enkele honderden miljoenen over te hevelen naar minister Blok.
De overeenstemming op hoofdpunten werd woensdag bereikt nadat minister Kamp binnen het kabinet groen licht had gekregen enkele honderden miljoenen over te hevelen naar minister Blok. Foto ANP/Evert-Jan Daniels

Het kabinet heeft met werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties op hoofdlijnen een energieakkoord bereikt. Dat bevestigt de Sociaal-Economische Raad (SER) vanochtend in een persbericht na de laatste ministerraad voor het zomerreces.

Het uiteindelijke akkoord zal afspraken bevatten over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid en moet leiden tot een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en bredere kansen voor Nederland op schone technologiemarkten. De hoofdlijnen van dit akkoord verschenen gisteren al in NRC Handelsblad. De belangrijkste punten, die de komende maanden verder worden uitgewerkt:

  • Oude kolencentrales gaan dicht
  • Nederland heeft een groot doel voor de lange termijn: in 2050 moet de energievoorziening in internationaal verband volledig duurzaam zijn
  • Het aandeel duurzame energie zou volgens eerdere afspraken van VVD en PvdA in 2020 16 procent moeten zijn, maar dat is met dit akkoord uitgesteld tot 2023
  • Er komen honderden miljoenen euro beschikbaar voor de isolatie van sociale huurwoningen
  • Burgers, bedrijven en organisaties worden gestimuleerd zelf hernieuwbare energie op te wekken
  • Voor huiseigenaren komt voorlopig geen verplicht energielabel
  • Er komen duizenden windmolens op land en zee bij.

Akkoord leek vast te lopen door gebrek aan financiële ruimte

De overeenstemming op hoofdpunten werd woensdag al bereikt nadat minister Kamp (Economische Zaken, VVD) binnen het kabinet groen licht had gekregen enkele honderden miljoenen over te hevelen naar minister Blok (Wonen, VVD), zo schreef Renée Postma
in NRC. Eerder leek het akkoord vast te lopen omdat Kamp geen financiële ruimte kon vinden.

De doelstelling van 16 procent duurzame energie wordt opgeschoven naar 2023. In 2020 moet het aandeel duurzame energie wel 14 procent bedragen, zoals afgesproken in Europees verband. Met name op zee wordt de aanleg van windmolens wat vertraagd. Daarmee bespaart minister Kamp subsidie bedoeld voor duurzame investeringen, die nu beschikbaar wordt gesteld aan de isolatie van de sociale woningbouw.

FNV: akkoord levert vijftienduizend banen op

Het energieakkoord levert minimaal vijftienduizend banen op, voornamelijk in de bouw. Dat stelt vakcentrale FNV vanmiddag in een reactie op het akkoord. De banengroei is volgens FNV het gevolg van de maatregel om vierhonderd miljoen euro vrij te maken voor de isolatie van huurwoningen met een relatief hoog energieverbruik.

FNV-voorzitter Ruud Kuin is dan ook ‘tevreden’ over het hoofdlijnenakkoord:

“Dit akkoord is goed voor het milieu en de werkgelegenheid”, aldus Kuin. “We kunnen na maanden van onderhandelen nu echt aan de slag. En dat is hard nodig, vooral in de bouwsector.”

Belangrijk is volgens hem wel dat het daarbij om duurzame werkgelegenheid gaat.

Ook het CNV is positief, zo blijkt uit een reactie van voorman Jaap Smit:

“De afspraken kunnen op korte termijn een positieve bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in de bouw en zorgen op langere termijn voor nieuwe banen in de energiesector. Daarmee kunnen wij blij zijn, helemaal in tijden van crisis.”

Toch is het akkoord niet in elke sector even goed voor de werkgelegenheid, meent Smit:

“In minder schone sectoren zullen banen verdwijnen. Voor die mensen hebben we een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is daarom goed dat net als in het sociaal akkoord ook in het energieakkoord afspraken zijn gemaakt over van werk naar werk.”