denken@nrc.nl

Gelijke monniken, gelijke kappen

zegt Paul Dijstelberge uit Leiden

Bij de discussie over de recente golf van mazelen in de Bible Belt wordt een interessant aspect over het hoofd gezien. Veel christenen die hun kinderen niet laten inenten vanwege hun opvattingen over predestinatie wonen op de Veluwe. Daarbij beroepen zij zich onder meer op Mattheus 10:26: „Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil.”

Juist op de Veluwe wordt onder ellendige omstandigheden veel kleinvee gehouden, waaronder veel vogels. Die kippen en eenden worden door dezelfde christenen preventief met antibiotica behandeld.

Afgezien van de gevaren voor de volksgezondheid is het de vraag of deze praktijken met elkaar te rijmen zijn. Als je je kinderen niet inent, laat dan ook de vogels met rust. Maar als je je kippen wel preventief behandelt, zeur dan ook niet over inenten.

Lange vakanties zijn relikwieën van vroeger

vindt J.W. Schoneveld uit Zaandam

Vorige week hield Johannes Visser een steekhoudend betoog voor een structurele inkorting van het zomerreces in het voortgezet onderwijs. Ik sluit me als docent volledig aan bij zijn zienswijze. Het is niet meer van deze tijd om onze leerlingen in dit postindustriële, kenniseconomische tijdperk zeven weken uit het leerproces te halen. Voor mijn vader (schoolgaand in de jaren ’30 van de vorige eeuw) had een lange vakantie nog enig nut: hij beklom in augustus paard en wagen en haalde met zijn elf broers en zussen het hooi van het land. Die tijd ligt ver achter ons. De huidige lange vakantie is niet meer dan een relikwie.

Ik stimuleer me een ongeluk, voor niks!

zegt Bas de Haan uit Amsterdam

Toen premier Rutte ons een aantal maanden geleden opriep de portemonnee te trekken, heb ik daar braaf gehoor aan gegeven. Ik heb een auto gekocht en heb meerdere werkloze vrienden getrakteerd op dure etentjes. Nu blijkt dat er weer voor zes miljard wordt bezuinigd, heb ik eerlijk gezegd flink de pest in. Het groene waas blijkt een wassen neus. Ik gebruik die auto nooit en betaal me blauw aan wegenbelasting. Misschien wil de heer Rutte hem voor een zacht prijsje overkopen?

    • Bas de Haan
    • Paul Dijstelberge
    • J.W. Schoneveld