Brieven

Egyptische pleindemocratie

Timmermans moet de coup in Egypte steunen. De coup is gerechtvaardigd, omdat deze teruggrijpt op de regels van de oude (Chinese, Romeinse, Islamitische) republikeinse of ‘pleindemocratie’. Door een nieuwe constitutie in te voeren met een referendum en daarna verkiezingen uit te schrijven voldoet het Egyptische leger (nog!) aan de belangrijkste voorwaarden voor democratie, vrede en veiligheid. De coupplegers geven zo een moderne invulling aan de aloude pleindemocratie, waarmee de adat en het Islamitisch recht keizers en sultans tot aftreden dwingt. Mijn oud-professor ‘Adat en Islamitisch recht’ keert zich tevreden om in zijn graf, nu oud en modern, en oost en west elkaar vinden in Tunesië en Egypte.

D. van Mourik

Amsterdam

Goede werkgever Shell

Columnist Menno Tamminga vraagt zich af of Shell nog wel de test van goede werkgever doorstaat. Aanleiding is de oprichting van een pensioenfonds voor nieuwe werknemers van Shell in Nederland.

Shell is, net als de hele pensioensector, op zoek naar een nieuwe pensioensystematiek die op lange termijn concurrerend, betaalbaar en beheersbaar is. Shell heeft daarbij niet getornd aan de afspraken met bestaande werknemers.

Dat goede werkgeverschap geldt ook voor de werknemers die nu bij Shell aan de slag zijn gegaan. Zij komen in een nieuw, innovatief pensioensysteem. De uitgangspunten daarvan zijn maximale individuele vrijheid voor de deelnemers, duidelijkheid over het premiebeslag op lange termijn en een werkgeversbijdrage aan de premie die zeer concurrerend in vergelijking met anderen is. Dat daarbij is gekozen voor de vorming van een nieuw pensioenfonds is een kwestie van verstandig omgaan met geld. Shell heeft met de Centrale Ondernemingsraad gesproken over de nieuwe pensioenregeling en dit heeft tot aanpassingen van het oorspronkelijke plan geleid.

Dat Shell ondanks het nieuwe stelsel stevig meebetaalt aan het pensioen van haar werknemers, wordt niet als dure plicht gevoeld waar aan getornd moet worden, maar als logisch gevolg van de wens een goede werkgever te willen zijn.

Jules Croonen

Directeur Human Resources Shell Nederland, Den Haag

Herkeuring Wajongers

Staatssecretaris Klijnsma stelt voor om 230.000 Wajongers te laten herkeuren, onder het mom van ‘eerlijke’ participatie. Het doel is om Wajongers uit te laten stromen in de bijstand, om ze vervolgens tegen minder dan 70 procent van het minimumloon volledige arbeid te laten verrichten. ‘Eerlijk’ kan dit allerminst genoemd worden.

Bovendien zal het organisatorisch rampzalig blijken als herkeuringswerkzaamheden worden gedecentraliseerd. Met de centralisatie beoogde men om vergaande bureaucratie te beperken. Ook hebben leken (medewerkers van de gemeenten) niet de kennis en kunde in huis om Wajongers van een juist oordeel te voorzien. Voor een kundig oordeel is de expertise van een specialist nodig. Zo niet, dan is er sprake van pure willekeur. Dat een groot deel na keuring in de bijstand belandt, bewijst wel dat het hier om een ordinaire bezuinigingsmaatregel gaat.

Mercedes Bouter

Spijkenisse

Friezenhotel

In de kassen van Aalsmeer werken veel Polen. Jongeren uit Friesland en Limburg zouden maar wat graag dat avontuur aangaan, zo vlakbij Amsterdam. Noord-Hollandse jongeren kunt u warm maken voor asperges steken of druiven plukken in Limburg.Reclame in Polen voor werk- en woonaanbod lokt vele Polen hierheen. Waarom hier geen reclame met datzelfde aanbod voor onze jongeren? Waarom een Polenhotel als je een Friezenhotel kan vullen?

Alice de Nijs

Haarlem

    • Alice de Nijs
    • Mercedes Bouter
    • Jules Croonen
    • D. van Mourik