AFM: prutswerk accountants

Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) oordeelt opnieuw vernietigend over het werk van accountantbureaus. In een gisteren verschenen onderzoek naar het controleren van jaarrekeningen door kleine accountants concludeert de AFM dat het controlewerk in 79 procent van de gevallen „onvoldoende” is.

De controles zijn volgens de AFM van belang omdat iedereen in het economisch verkeer moet kunnen vertrouwen op de juistheid van financiële gegevens van bedrijven. Uit het AFM-onderzoek blijkt dat van de 78 onderzochte jaarrekeningen die door accountants werden gecontroleerd er 58 niet aan de eisen voldoen.

Het is niet voor het eerst dat de AFM accountants onderzoekt en tot harde conclusies komt. Onderzoek uit 2010 naar de Big Four– accountantsorganisaties EY, PwC, KPMG, en Deloitte– toonde aan dat 63 procent van de controles onvoldoende was. Bij middelgrote accountants bleek dat dit jaar in 74 procent van de gevallen zo te zijn.

De conclusie over de nu onderzochte kleine kantoren is zo mogelijk nog harder. „Zij doen er goed aan om te overwegen te stoppen met het verrichten van wettelijke controles”, zo schrijft de toezichthouder.