Dit is een artikel uit het NRC-archief

Economie

‘Tienduizenden maken bezwaar tegen inkomensafhankelijke huur’

Zo’n zestigduizend mensen hebben in de afgelopen twee maanden bezwaar gemaakt tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Vorig jaar, toen de huur van een huis nog niet op het inkomen van de bewoners ervan was gebaseerd, kwamen er slechts enkele duizenden protesten binnen. Dat schrijft De Volkskrant vandaag op basis van eigen onderzoek.

Foto ANP/ Koen Suyk

Zo’n zestigduizend mensen hebben in de afgelopen twee maanden bezwaar gemaakt tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Vorig jaar, toen de huur van een huis nog niet op het inkomen van de bewoners ervan was gebaseerd, kwamen er slechts enkele duizenden protesten binnen. Dat schrijft De Volkskrant vandaag op basis van eigen onderzoek.

Vooral klachten vanwege dalend inkomen

Verreweg de meeste klachten komen van huurders die hun inkomen zagen dalen sinds 2011. Het gaat om mensen die hun baan verloren, zelfstandigen die minder verdienen of bewoners die met pensioen gaan. Ook kan het zijn dat de gezinssamenstelling door scheiding of overlijden is veranderd. Veel chronisch zieken maken ten slotte bezwaar, zij zijn soms vrijgesteld van de huurverhoging.

De Volkskrant maakte een rondgang langs zestig woningcorporaties en vroeg naar het aantal bezwaren dat zij in mei en juni ontvingen. Deze zestig corporaties bezitten samen een kwart van alle sociale huurwoningen in Nederland. Van de 160 duizend huurders die zij de afgelopen twee maanden een extra huurverhoging hebben opgelegd, heeft 8 procent bezwaar gemaakt. Volgens de directeur van Volkshuisvesting Arnhem, die de krant sprak, kost de maatregel hem “zeker een extra werknemer” per jaar.

Lange politieke strijd

De inkomensafhankelijke huurverhoging werd dit voorjaar na een lange politieke strijd ingevoerd, nog net op tijd voor de jaarlijkse huurverhoging op 1 juli. Huishoudens in de sociale huur met een jaarinkomen boven de 43.000 euro kunnen daardoor een huurverhoging van 6,5 procent krijgen. Ligt het inkomen van de bewoners tussen de 33.000 en 43.000 euro is de huurverhoging maximaal 4,5 procent. Is het inkomen lager, dan bedraagt die verhoging maximaal 4 procent.

De huurverhoging was wel lager dan het kabinet oorspronkelijk in zijn plannen had staan. De huur voor mensen die tot de hoogste inkomensgroep behoorden zouden eerst maximaal 9 procent kunnen zijn gestegen. Voor de middengroep was dit oorspronkelijk 5 procent.