Joodse zegen koning

Enkele dagen na het bezoek van de koning en koningin aan ‘zijn’ synagoge aan het Amsterdamse Jacob Obrechtplein is opperrabbijn Arjeh Ralbag nóg flabbergasted. „Wat spreken ze goed Engels”, zegt de Amerikaan, die de koning „een man van het volk” noemt.

Ralbag heette het paar maandag welkom namens de Joodse Gemeente Amsterdam. Hij had hun begin mei een uitnodigingsbrief gestuurd, nadat zij hem op de gastenlijst voor de inhuldiging op 30 april hadden gezet. Hun bezoek paste, schreef hij, in een traditie. De overgrootmoeder, grootmoeder en moeder van de koning hadden De Joodse Gemeente Amsterdam ook bezocht. Beatrix was door hem gezegend.

Tot verbazing van Ralbag volgde het bevestigende antwoord al na een week. Een geste na de ophef in joodse kring over het feit dat het afscheidsfeest van Beatrix op Jom Kipoer is gepland, de heiligste dag voor Joden? „Als dat zo is, accepteer ik het gebaar volledig”, zegt Ralbag.

In New York bestelde de opperrabbijn een wijnbeker met inscriptie. De ‘kiddoeshbeker’ symboliseert vrede en rust voor de regerende monarch, vertelt hij. Toen Ralbag hem aan de koning overhandigde, zei deze dat hij haast had gemaakt met het bezoek. Ralbag: „Hij vond het belangrijk gezegend te worden, als verlengstuk van de inhuldiging.”

Ralbag was „hoogst verbaasd” over de „indringende vragen” van de koning. Toen hij hem de heilige ark had laten zien, waarin de Torarollen worden bewaard, vroeg Willem-Alexander waarom deze in een nis zit, en niet, zoals gebruikelijk, uitstak. „Hij heeft meer dan zijn huiswerk gedaan”, vindt Ralbag.

    • Danielle Pinedo