Energieakkoord: meer windmolens en investeren in isolatie

Oude kolencentrales gaan dicht, er komen honderden miljoenen euro’s beschikbaar voor de isolatie van sociale huurwoningen, voor huiseigenaren komt voorlopig geen verplicht energielabel en er komen duizenden windmolens op land en zee bij. Dat zijn enkele punten uit het nationale energieakkoord, zo melden bronnen rond het overleg tegenover NRC Handelsblad.

Windturbines in het offshore windpark Egmond aan Zee (OWEZ), het eerste grote windpark dat in de Noordzee voor de Nederlandse kust is gebouwd.
Windturbines in het offshore windpark Egmond aan Zee (OWEZ), het eerste grote windpark dat in de Noordzee voor de Nederlandse kust is gebouwd. Foto ANP / Koen Suyk

Oude kolencentrales gaan dicht, er komen honderden miljoenen euro’s beschikbaar voor de isolatie van sociale huurwoningen, voor huiseigenaren komt voorlopig geen verplicht energielabel en er komen duizenden windmolens op land en zee bij. Dat zijn enkele punten uit het nationale energieakkoord, zo melden bronnen rond het overleg tegenover NRC Handelsblad.

Het officiële resultaat zal naar verwachting morgen bekend worden gemaakt na de laatste ministerraad voor het zomerreces. Het akkoord, dat onder leiding van de Sociaal-Economische Raad (SER) tot stand kwam, moet leiden tot 16 procent duurzame energie, minstens 15.000 banen en een stevige impuls voor de economie.

Gisteravond werd op hoofdpunten overeenstemming bereikt tussen werkgevers, werknemers, milieugroeperingen en de overheid nadat minister Kamp (Economische Zaken, VVD) binnen het kabinet groen licht had gekregen enkele honderden miljoenen over te hevelen naar minister Blok (Wonen, VVD). Eerder leek het akkoord vast te lopen omdat Kamp geen financiële ruimte kon vinden.

De doelstelling van 16 procent duurzame energie wordt opgeschoven naar 2023. In 2020 moet het aandeel duurzame energie wel 14 procent bedragen, zoals afgesproken in Europees verband. Met name op zee wordt de aanleg van windmolens wat vertraagd. Daarmee bespaart minister Kamp subsidie bedoeld voor duurzame investeringen, die nu beschikbaar wordt gesteld aan de isolatie van de sociale woningbouw.