Correcties en aanvullingen

Verkeerde auto van de week

Bij de rubriek Auto van de week (NRC Lux, 29 juni, pag 22) is abusievelijk een foto van een Maserati gepubliceerd in plaats van een foto van een Aston Martin.