Meer overtredingen bij verwijderen van asbest

Asbestverwijdering in Leiden, hier in scène gezet Foto ANP/ Lex van Lieshout

Bij een ruime meerderheid van de verwijderingen van asbest is er sprake van overtredingen. Bij 70 procent van de inspecties vorig jaar werd geconstateerd dat er niet volgens de regels te werk was gegaan. Dat staat in de Sectorrapportage Asbest 2013, dat minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De voorgaande jaren schommelde het aantal verwijderingen dat na inspectie niet correct bleek te zijn afgehandeld tussen de 55 en 60 procent. In bijna de helft van de gevallen vorig jaar waren de overtredingen dusdanig ernstig, dat de inspectie het werk onmiddellijk stillegde, boetes gaf of een proces-verbaal opmaakte. Bedrijven nemen vaak niet of nauwelijks maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Zo beschikken ze niet over een goed werkplan, wordt het asbest in verkeerde verpakking afgevoerd of wordt het soms niet in zijn geheel verwijderd.

Stijging mogelijk verklaard door intensivering controles

Een verklaring voor de flinke stijging in het aantal overtredingen ligt volgens de inspectie in het feit dat er per 1 januari vorig jaar “een asbestinspectieteam is gevormd met volledig vrijgestelde inspecteurs”, er sprake is van een “concentratie aan expertise” en een “strakke focus op de asbestsector”. In totaal werden er 257 inspecties uitgevoerd in het kader van het zogenoemde ‘meldingenproject’, uitgevoerd op basis van meer dan 53.000 saneringsmeldingen die in 2012 binnenkwamen.

De aanpak van overtredingen wordt in de komende jaren voortgezet, aldus het ministerie. Sinds januari zijn de boetes al twee tot drie keer zo hoog geworden. De inspectie gaat verder bedrijven die herhaaldelijk de regels overtreden tot maximaal drie maanden stilleggen.

Jaarlijks tussen 900 en 1300 dood door asbest

Nog jaarlijks sterven er tussen de 900 en 1300 mensen als gevolg van het inademen van asbestvezels, schrijft het ministerie. Het gaat om slachtoffers die in het verleden, soms tientallen jaren terug, zijn blootgesteld aan asbest en nu, anno 2013, sterven aan de gevolgen van mesothelioom, asbestose of (long)kanker. De productie en het gebruik van asbest is in ons land sinds 1993 verboden, maar dat neemt niet weg dat het nog aanwezig is in veel gebouwen van voor die periode.

Sectorrapportage Asbest 2013

    • Frank Huiskamp