Kamp zoekt geld voor akkoord energie

Deze middag is het erop of eronder als werkgevers, werknemers, milieubeweging en bewindslieden de laatste onderhandelingen ingaan. Komt er een duurzaam energieakkoord of niet?

Vandaag liggen er twee stukken op tafel na ruim zeven maanden onderhandelen over een breed akkoord onder leiding van de Sociaal-Economische Raad (SER) door in totaal meer dan veertig partijen. Het ene is een gezamenlijk voorstel van werkgevers en milieubeweging. Het andere een voorstel van de betrokken bewindslieden, minister Kamp (Economische Zaken, VVD) en staatssecretaris Mansveld ( Infrastructuur en Milieu, PvdA).

Werkgevers en milieubeweging zijn het volgens betrokkenen grotendeels eens over de vraag hoe de doelstelling van 16 procent duurzame energie in 2020 – vastgelegd in het regeerakkoord – moet worden bereikt. Zij zijn bereid zich te committeren aan een lange termijnbeleid dat leidt tot minstens 15.000 banen, investeringszekerheid voor de betrokken industrie, ingrijpende energiebesparing en een reductie van CO2.

De vraag is wat het kabinet doet. Minister Kamp voerde vanmiddag spoedoverleg met minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) over de financiële ruimte. Komt er geen extra geld dan wil hij oudere kolencentrales voorlopig onbeperkt bijstoken met biomassa om de uitstoot te verminderen. Dit in plaats van dure windparken van zee.

Ook zou de minister geen uitruil willen tussen versnelde sluiting van die centrales en een einde aan de kolentaks die de bedrijven nu aan de schatkist betalen.

Energiebedrijf Eneco kwam vanochtend op de valreep met het voorstel om de aanleg van windmolens op zee te faseren en eerst te werken aan kostenverlaging middels een innovatief proefproject.

Gas Noordzee: pagina 23