Geldnood politieke partijen na verkiezingen

PvdA, CDA en GroenLinks verkeren in geldnood. De penningmeesters van die partijen kondigen in de laatste jaarrekeningen maatregelen aan om de financiële positie te verbeteren.

De krappe kassen zijn een gevolg van de vele verkiezingscampagnes en in sommige gevallen van een daling van het aantal Kamerzetels. Hoe meer zetels, hoe meer subsidie een partij krijgt.

In totaal is er door alle partijen 10,7 miljoen euro besteed aan de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar. Dat is 1,2 miljoen meer dan voor de campagne in 2010. Daarmee is de stijgende lijn in campagne-uitgaven voortgezet. Volgend jaar wacht er weer een campagne; in mei zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement.

Bij deze bedragen zijn de PVV (die geen jaarverslagen publiceert) en 50Plus (die er in 2010 nog niet bij was) niet meegerekend.

De algemene reserves van de meeste partijen zijn vorig jaar geslonken. Dat komt niet alleen door de dure verkiezingscampagnes. Veel partijen kregen ook minder inkomsten als gevolg van ledenverlies en bezuinigingen op de overheidssubsidies voor politieke partijen. Slechts enkele partijen behaalden ledenwinst, zoals de SP (+1.629) en D66 (+2.025).

De PvdA wil het partijapparaat afslanken om het sterk verminderd eigen vermogen (van 2,1 miljoen euro in 2011 naar 767.272 euro vorig jaar) enigszins op te krikken. Het CDA leed vorig een verlies van 1,8 miljoen. De partij saneerde al flink na de verkiezingsnederlaag van 2010 en is op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. GroenLinks schrapte twaalf van de 32 fte’s binnen de partijorganisatie, stelde een ingrijpende verbouwing van het partijkantoor uit, nam een hypotheek op het pand en een krediet bij Triodosbank.

De VVD, de SP, D66 en de kleine christelijke partijen staan er financieel beter voor. Bij de VVD werden echter de hoge campagne-uitgaven (in 2012 circa 3 miljoen euro, in 2010 2,5 miljoen euro) mede mogelijk gemaakt door een grote stroom van anonieme donaties (1,1 miljoen euro in 2012). Onzeker is of de partij dit kan volhouden, gezien de strengere wet op de partijfinanciering die onlangs is aangenomen.

Verder blijkt dat bij de PvdA diverse oud-politici aan de campagnekas hebben bijgedragen: oud-minister Jo Ritzen (Onderwijs) vorig jaar 2.000 euro en oud-Tweede-Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven 500 euro. Politiek leider Diederik Samsom die in 2010 nog 500 euro gaf, doneerde blijkens de jaarrekening 2012 vorig jaar niet.

    • Kees Versteegh