Europese landen gaan waarschuwen voor artsen

Falende artsen

Landen in de Europese Unie gaan elkaar vanaf 2015 actief waarschuwen over disfunctionerende artsen. Als artsen, verpleegkundigen of andere medische beroepsbeoefenaars een straf krijgen, wordt dat elders in Europa ook bekend. Met het waarschuwingssysteem moeten artsen die door een Europees land uit hun ambt zijn gezet, niet zo makkelijk meer in een andere lidstaat aan de slag kunnen. NRC