denken@nrc.nl

Docenten, ga de barricaden op!

roept docent natuurkunde Jean-Pierre Nelk van het Stedelijk Gymnasium Schiedam.

Docent Nederlands Johannes Visser schreef in nrc.next dat onze zomervakantie best een paar weekjes korter kan, zodat de lestaak ook minder wordt. Een verfrissend verhaal, waar iedere docent achter kan gaan staan. Helaas redden we het niet door twee weken vakantie in te leveren. Om naar 20 lesuren per week te kunnen, moeten ook de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie worden ingeleverd. Dan pas komen we in de buurt van een werkweek van een ambtenaar. Daarnaast is de problematiek rond de werkdruk een stuk breder dan alleen vakanties. Een aantal oorzaken op een rij.De uren die een docent maakt, variëren sterk per week. Werkweken van 50-60 uur tijdens toetsweken zijn eerder regel dan uitzondering.Docenten werken vooral voor liefdewerk en oud papier. Veel scholen rekenen al met 37 lesweken in plaats van 40. Dit betekent dat docenten ofwel 3 weken gratis werken, ofwel die 1.659 uur in nog minder weken moeten proppen.Docenten zelf staan al sinds 2008 op de nullijn. De nullijn voor docenten betekent dat we, gecorrigeerd voor inflatie, al ruim 12 procent aan loon hebben ingeleverd sinds 2008.

Visser zegt dat het niet nodig is, maar wij docenten moeten juist die barricaden op! Door het ministerie worden we allang niet meer serieus genomen. Wij zijn brave borsten, die het belang van onze leerlingen voorop stellen. Docenten, ga die barricaden op en eis een cao. Eis een einde aan de nullijn. We hebben zeven weken de tijd om ons te organiseren

De stilte van Geert Wilders over mazelen

zegt Stijn Crobach uit Leiden.

Normaal gesproken stoor ik me aan het negatieve geluid van Geert Wilders. De afgelopen tijd ben ik vooral verbaasd over zijn stilzwijgen. Voor het eerst sinds lange tijd is een met mazelen besmette patiënt opgenomen. Doordat gelovigen zich niet laten vaccineren, brengen zij schade toe aan de groepsimmuniteit. Ook de gezondheid van de kinderen van ‘hardwerkende Nederlanders’ komt hiermee in gevaar – de groep waar Wilders zich altijd sterk voor maakt. Kortom, er is sprake van vermijdbare kosten en gevaren als gevolg van religieuze motieven. Maar Wilders hoor je er niet over! Blijkbaar is zijn verontwaardiging over de negatieve gevolgen van religie voorbehouden aan de islam.

    • Stijn Crobach
    • Jean-Pierre Nelk