Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

Dekker wil meer en eerder Engelse les voor basisschoolleerling

Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker.
Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker. Foto ANP/Martijn Beekman

Scholen krijgen meer ruimte om Engels te geven en hier vroeger mee te beginnen. Dat staat in een plan van aanpak van staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker (VVD), dat hij vandaag naar de Tweede Kamer stuurde.

Dekker:

“Engels is belangrijk voor de toekomst van kinderen. Het is zonde als leerlingen pas in groep 7 beginnen met Engelse les, zoals nu op de meeste scholen het geval is. Ik wil scholen alle ruimte geven om vroeg met Engels aan de slag te gaan.”

De staatssecretaris wil met de wetswijziging mogelijk maken dat scholen vijftien procent van de lestijd in een vreemde taal zoals Engels mogen geven. Nu is dat wettelijk nog niet mogelijk.

Start experiment met tweetalig onderwijs

Volgend jaar start verder een experiment waarbij twintig basisscholen de kans krijgen om met tweetalig onderwijs aan de slag te gaan. Bij tweetalig onderwijs is de taal waarin wordt onderwezen dertig tot vijftig procent van de tijd Engels, Frans of Duits.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die op jonge leeftijd vreemdetalenonderwijs krijgen uiteindelijk een andere taal veel beter leren spreken dan kinderen die pas in groep 7 of 8 kennismaken met die andere taal, staat verder in de brief. Aandacht voor Engels heeft volgens Dekker geen negatief effect op het Nederlands.

Het plan van aanpak van de staatssecretaris bestaat uit twee delen. Het tweede deel werkt Dekker de komende maanden uit. Dat gaat over het verbeteren van de kwaliteit van de Engelse les en de aansluiting met het voortgezet onderwijs. (Novum)