Britten stappen uit justitiepoot EU

Het Verenigd Koninkrijk trekt zich terug uit de meerderheid van de Europese politie- en justitierichtlijnen, maar wil wel blijven deelnemen aan onder andere Europol en het Europees arrestatiebevel. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Theresa May gisteren bekend gemaakt.

De Britten moeten zich eerst uit alle 130 politie- en justitierichtlijnen terugtrekken voor zij opnieuw kunnen onderhandelen over de 35 waar ze wel aan mee willen doen. Onder het Verdrag van Lissabon van 2009 hebben de Britten (net als de Ieren) tot 2014 het recht dit te doen.

De terugtrekking staat los van de balans der bevoegdheden, waarmee minister van Buitenlandse Zaken William Hague bezig is, en op basis waarvan de Britse regering wil onderhandelen over haar lidmaatschap van de Europese Unie.

May zei gisteren in het Lagerhuis „vastberaden” te zijn in haar geloof dat „de Britse internationale relaties met betrekking tot politie en justitie allereerst een zaak zijn voor de Britse regering”. Maar „in het landsbelang” is het ook noodzakelijk „met onze Europese buren samen te werken in de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit”, zei ze.

Met name over het arrestatiebevel heerst veel onvrede onder Lagerhuisleden. Zij vinden dat Britten te makkelijk worden uitgeleverd aan andere EU-landen, zonder toetsing door een Britse rechter. Andere lidstaten zouden omgekeerd te makkelijk om arrestatie van hun burgers vragen, waardoor de Britse belastingbetaler te veel geld kwijt zou zijn aan triviale zaken. Een veel genoemd voorbeeld is dat van een Pool die voor 30.000 pond aan opsporings-, arrestatie en rechtbankkosten werd uitgeleverd wegens diefstal van een kruiwagen.

May kiest ervoor wel te blijven deelnemen aan het arrestatiebevel, al zei ze dat het moet worden hervormd zodat kleine criminaliteit er buiten valt.

De Europese Commissie zei gisteren in een eerste reactie de keuze van de Britten voor een opt-out te respecteren, en het voornemen voor een kleine hoeveelheid opt-ins te verwelkomen. „Het lijkt erop dat het Verenigd Koninkrijk op een pragmatische manier naar de opt-ins heeft gekeken”, aldus de Commissie.