Brieven

De feiten van mazelen

Kees de Groot stelt dat de mazelenepidemie het niet waard is om de vrijheid van godsdienst te beperken. In zijn pleidooi noemt de Groot echter twee onjuistheden.

Ten eerste zouden in landen waar het rooms-katholicisme of de islam promiscue gedrag ontmoedigt, minder hiv-besmettingen voorkomen. Een korte zoektocht in de medische artikelen-database Pubmed laat zien dat er voor deze stelling weinig bewijs is. Sterker, de data lijken erop te wijzen dat het prediken van abstinentie alleen geen vermindering van het aantal hiv-besmettingen tot gevolg heeft. Vooral het gebruik van voorbehoedsmiddelen werkt.

Ten tweede eindigt de Groot met de opmerking dat de mazelen een tamelijk onschuldige kinderziekte is. Onderzoek door de World Health Organization wijst uit dat de mazelen verantwoordelijk zijn voor 50 tot 60 procent van de totale kindersterfte aan ziekten die in principe vermijdbaar is door vaccinaties. Ook de ernstige complicaties, zoals oorontsteking met blijvende doofheid, hersenvliesontsteking of longontsteking, die regelmatig optreden, lijken me alles behalve onschuldig.

Ook de theologische wetenschap dient zich te houden aan de feiten.

Freerk Broeyer

AIOS cardiologie, Amersfoort

Griekse belasting

Deze zomer gaan honderdduizenden Nederlanders op vakantie in Griekenland. Het geld dat zij uitgeven heeft de staat hard nodig om het economisch tij te keren. De Griekse crisis kent vele oorzaken, waaronder belastingontduiking. Veel toeristen helpen hier onbewust aan mee door geen bon te vragen. De staat loopt zo veel btw mis. Vraag bij uw strandbedden, taxiritten en ijsjes daarom altijd om de bon. Doet u dit niet, dan verspeelt u wellicht uw recht om te klagen over leningen aan Griekenland.

Chris Stemerdink

Athene

    • Freerk Broeyer
    • Chris Stemerdink