Asielzoeker randde tienjarige aan in Vluchtkerk

De vluchtkerk in Amsterdam. Foto ANP / Ilvy Njiokiktjien

Een Somalische asielzoeker heeft in februari een 10-jarig meisje aangerand in de zogeheten Vluchtkerk in Amsterdam. De advocaat van de Somaliër, Pim Fischer, bevestigt vandaag berichtgeving over de zaak in Vrij Nederland. De dader is enkele dagen later aangehouden en zit nog vast, aldus de advocaat.

Het slachtoffer zou een dochter van een vrijwilligster zijn, zegt Fischer te hebben begrepen. Wat zich precies heeft voorgedaan weet de advocaat niet, maar het zou ‘met kleding aan’ zijn gebeurd. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat op 23 februari melding is gemaakt van het incident. Een zegsvrouw van het Openbaar Ministerie in Amsterdam kan niet direct op de zaak reageren.

Volgens Fischer was het een kwestie van tijd voordat zijn cliënt Ali H., vermoedelijk in 1971 geboren en sinds 1995 in Nederland, over de schreef zou gaan. Deskundigen die hem eerder onderzochten, omschrijven de man als ‘ernstig gestoord’, hij lijdt aan chronische psychoses en heeft last van hallucinaties. Zijn advocaat omschrijft hem als iemand ‘zonder benul’.

In 2010 concludeert het Bureau Medische Advisering (BMA) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat Ali H. zonder behandeling kon vervallen tot gedrag dat “voor hemzelf of voor anderen tot levensbedreigende situaties kan leiden.”

De advocaat wil dat de Somaliër in Nederland medische zorg krijgt. Tot dusverre ving de raadsman bot bij onder meer verschillende gemeentes, GGZ-instellingen en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. In het artikel in Vrij Nederland zegt hij:

“Mijn verzoeken om hulp zijn allemaal afgewezen. En ik heb nooit een aanbod voor opvang van de GGD gehad.”

    • Alex van der Hulst