Rabo krijgt verloren half miljoen terug

Rabobank raakte in 2012 door een fraudezaak een bedrag van bijna een half miljoen euro kwijt, maar krijgt dit geld terug. Dat is het gevolg van een uitspraak van de rechter in Overijssel.

In 2007 lichtte een vrouw samen met haar toenmalige man het bedrijf Tyco Building Services op. Dat bedrijf is gespecialiseerd in brandveiligheid. Haar man werkte er als administrateur en sluisde vanuit die positie circa 1,5 miljoen euro naar de rekening van de besloten vennootschap De Rots, waarvan zijn vrouw de enige aandeelhouder was.

Eind 2007 kwam de fraudezaak aan het licht en werden de rekeningen van De Rots en het stel bij de Rabobank geblokkeerd.

In 2008 kon de vrouw,, in het vonnis aangeduid met Y., met hulp van haar vader een schikking treffen met Tyco. Het brandbeveiligingsbedrijf liet de Rabobank weten dat het niet langer beslag legde op de rekeningen van Y.

Daarop besloot de bank de vrouw weer toegang tot haar rekeningen te geven. Wat Rabobank echter even vergat, was dat het Openbaar Ministerie nog wél beslag had gelegd op de verschillende bankrekeningen. De bank kwam in 2012 in de problemen toen het Openbaar Ministerie het geld van de geblokkeerde rekeningen opeiste – en de gevraagde 435.052 euro verdwenen bleek.

De Rabobank besloot het bedrag te betalen aan het Openbaar Ministerie en probeerde het geld vervolgens terug te krijgen van de vrouw.

Die pogingen bleken tevergeefs. Daarop stapte Rabobank naar de rechter.

De rechtbank in Overijssel oordeelde onlangs dat Y. zich onrechtmatig heeft verrijkt en het volledige bedrag aan Rabobank moet terugbetalen.

In het vonnis, dat twee weken geleden werd gepubliceerd, schrijft de rechtbank dat de vrouw geen recht had op het geld van haar rekeningen. Bovenop het bedrag van bijna een half miljoen euro moet ze de Rabobank een wettelijke rente terugbetalen en ze draait op voor de kosten voor het proces.

De advocaat van Y. betoogde tijdens de zitting nog dat Rabobank op eigen houtje had gehandeld en dus zelf de aansprakelijkheid droeg, maar de rechtbank van Overijssel heeft de redenering van de advocaat van Y. niet gevolgd.

    • Piet van de Velde