Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Mobiel internet op smartphone en tablet steeds populairder

Veel jongeren gebruiken hun smartphone om onderweg online te gaan. En de laptop gaat vaker mee naar de camping.

Steeds meer mensen gebruiken een smartphone om mobiel te internetten. Dat blijkt uit cijfers afkomstig uit het rapport ICT Kennis en Economie 2013 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Uit een steekproef – gehouden onder 4.400 inwoners van Nederland – blijkt dat veel mensen niet alleen maar thuis of op het werk internetten: in 2012 gingen zes op de tien internetgebruikers onderweg online. „Tot 2010 gebruikte men vaker een laptop”, zegt een woordvoerder van het CBS. „Maar het zijn nu vooral jongeren die hun smartphone benutten om online te gaan.”

Volgens het onderzoek is de smartphone bij 25- tot 45-jarigen het populairste apparaat voor mobiel internet. Verder gebruiken zeven op de tien 12- tot 25-jarigen hun telefoon om mobiel te internetten. De helft van deze groep heeft (ook) een laptop en een kwart een tablet om onderweg online te gaan.

De tabletcomputer werd afgelopen jaar door 20 procent van de mobiele internetters gebruikt. „We zijn dat pas vorig jaar gaan meten, dus we kunnen het niet vergelijken met de voorgaande jaren.”

De woordvoerder noemt het opvallend dat, ondanks de populariteit van de smartphone, het online gebruik op de laptop niet is afgenomen. „Tussen 2011 en 2012 is dit zelfs gestegen van 21 naar 34 procent. Iedereen kan tegenwoordig overal online gaan, dus mensen nemen ook vaker hun computer mee naar het café of de camping.”

Samen met Zweden heeft Nederland het hoogste percentage internetters van de Europese Unie (94 procent). Qua mobiel internetgebruik komt Nederland met een aandeel van 56 procent ruim boven het EU-gemiddelde van 35 procent uit. „Het is al langer bekend dat men in Nederland voorop loopt. De infrastructuur is goed geregeld en de overheid stimuleert ook het internetgebruik door bijvoorbeeld te vragen om de belasting online in te vullen.”