Europese landen gaan elkaar waarschuwen voor falende artsen

Foto ANP / Lex van Lieshout

Landen in de Europese Unie gaan elkaar vanaf 2015 actief waarschuwen over disfunctionerende artsen. Als artsen, verpleegkundigen of andere medische beroepsbeoefenaars een beroepsverbod of een andere straf krijgen, wordt dat elders in Europa ook bekend, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

In januari ging de Europese Commissie al akkoord met zo’n voorstel voor een zwarte lijst. De Europese Raad van ministers van Volksgezondheid heeft hier in Vilnius (Litouwen) mee ingestemd. Tot nu toe werd in EU-verband alleen informatie over beroepskwalificaties uitgewisseld. Met het waarschuwingssysteem moeten artsen die door een Europees land uit hun bevoegdheid zijn gezet, niet zo makkelijk meer in een andere lidstaat aan de slag kunnen.

Nederland wacht niet tot 2015. Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) heeft met een aantal landen afgesproken elkaar meteen actief te waarschuwen wanneer er maatregelen genomen zijn. Het gaat hierbij om Engeland, Zweden, Finland, Luxemburg, Denemarken, Ierland en niet-EU-lid Noorwegen.

Met landen met een federale structuur, zoals België en Duitsland, zijn specifieke afspraken gemaakt omdat de bevoegdheden bij de verschillende landsdelen liggen. Om de contacten te stroomlijnen hebben Duitsland en België inmiddels een federaal contactpunt ingesteld.

Uiteindelijk moeten ook burgers kunnen uitzoeken of hun arts ergens in de EU op de vingers is getikt. Dat stuit in de verschillende EU-landen volgens het ministerie echter op veel obstakels in wet- en regelgeving.

Begin dit jaar ontstond ophef toen bleek dat de geschorste Nederlandse arts Ernst Jansen Steur nog steeds in een Duits ziekenhuis werkte.

    • Lex Boon