Berispt om onderzoek seksrel

Forensisch accountant Jaap ten Wolde is door de Accountantskamer tuchtrechtelijk veroordeeld. Ten Wolde heeft volgens de instantie ondeskundig en onzorgvuldig gehandeld bij zijn onderzoek naar seksuele intimidatie van een raadslid door een Wassenaarse wethouder. Hij kreeg een berisping.

In een maandag bekendgemaakt vonnis oordeelt de Accountantskamer – die klachten tegen leden van die beroepsgroep beoordeelt – hard over de werkwijze van Ten Wolde: ondeskundig, onzorgvuldig en daarmee onprofessioneel. Ten Wolde gaat tegen de uitspraak in beroep.

De affaire draait om een ‘nazit’ in de nacht van 13 op 14 februari 2012 op het Wassenaarse raadhuis. Daar is volgens aanwezigen „fors gedronken”. Toenmalig VVD-wethouder Henk de Greef zou daarbij een vrouwelijk raadslid van de partij Wat Wassenaar Wil seksueel hebben bejegend. De Greef ontkent, anderen steunen de vrouw in haar aanklacht.

Ten Wolde deed op verzoek van de gemeente onderzoek naar de kwestie en oordeelde dat het „onwaarschijnlijk is dat de vermeende seksuele intimidatie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden”. Dit tot verbazing van de betrokken vrouw, die een klacht in tegen Ten Wolde indiende bij de Accountantskamer.

Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING), de werkgever van Ten Wolde tot zijn pensioen dat onlangs inging, laat in een verklaring weten de uitspraak „opmerkelijk” te vinden. „De accountantsregels, althans zoals de Accountantskamer die uitlegt, lijken hier te botsen met regels voor integriteitonderzoeken.” Ten Wolde zelf zegt „verbaasd” te zijn over de uitspraak. „Ik ben van mening dat naar omstandigheden goed onderzoek is verricht.”

Burgemeester Hoekema (D66) noemt de uitspraak „stevig”. Zijn woordvoerder laat weten dat het rapport wordt bestudeerd en vandaag aan de orde zal komen in de vergadering van het college van B en W.