kort

Afwijkingen

Risico huwelijk tussen neef-nicht: 3 procent

Amsterdam. - Uit neef-nichtrelaties worden net zo veel kinderen met een geboorte-afwijking geboren als bij 35-plus-vrouwen die moeder worden. In beide risicogroepen heeft ongeveer 3 procent van de baby’s een aangeboren afwijking. De kans erop is bijna twee keer zo groot, vergeleken met baby’s van 20- tot 35-jarige moeders, waarbij de vader geen neef is. De cijfers komen uit onderzoek onder bijna 11.500 kinderen die tussen 2007 en 2011 in de Britse stad Bradford zijn geboren. Het gaat om geboorte-afwijkingen – geestelijk of lichamelijk – waar de kinderen echt last van hebben. Het artikel is gepubliceerd in The Lancet. NRC

Bruinvissen

In maart zijn hier 85.000 bruinvissen

Amsterdam. - In de lente wemelt het Nederlandse deel van de Noordzee van de bruinvissen (Phocoena phocoena). Dat blijkt uit vliegtuigtellingen die onderzoekers van IMARES op Texel in 2010 en 2011 uitvoerden. In maart telden zij de meeste bruinvissen: 743, zo schrijven ze in het juninummer van Lutra. Ze extrapoleren dat aantal naar 85.000 bruinvissen in Nederlandse wateren. Dat is ongeveer drie keer zo veel als in juli en november en bijna de helft van de totale bruinvispopulatie in de zuidelijke Noordzee. NRC

E-health

Bloeddrukcontrole gaat beter via internet

Amsterdam. - Mensen met hoge bloeddruk die thuis zelf hun bloeddruk meten (en de gegevens automatisch naar een website bij de apotheker sturen) hebben een veel gezondere bloeddruk dan patiënten die naar de huisarts gaan voor hun bloeddrukcontrole. Na een experiment van anderhalf jaar had bijna driekwart van de thuismeters een gezonde bloeddruk terug, tegen ruim de helft van de bloeddrukpatiënten die naar de huisarts gingen. Hoge bloeddruk is de belangrijkste risicofactor voor hartziekten. De crux van thuismeten en opsturen, schrijven de onderzoekers uit Minneapolis in het Journal of the American Medical Association, is dat een apotheker de medicatie snel bijstelde als de metingen een te hoge bloeddruk aangaven. De internetgroep slikte dan ook duidelijk meer pillen. NRC