Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Mensenrechten

‘Kinderen mogen niet in vreemdelingendetentie’

Foto ANP / Marco de Swart

Verdachten van een misdrijf moeten al tijdens hun eerste verhoor bijstand kunnen krijgen van een advocaat. Kinderen mogen niet in vreemdelingendetentie. Vingerafdrukken en pasfoto’s van vreemdelingen moeten niet bewaard gaan worden voor opsporingsdoeleinden.

Dat zijn enkele van de aanbevelingen van het College voor de rechten van de mens, dat sinds oktober vorig jaar bestaat. De Commissie Gelijke Behandeling, voor bestrijding van discriminatie, is in dit college opgegaan.

Volgens de wet moet het nieuwe college, opgericht om te voldoen aan een resolutie van de Verenigde Naties, jaarlijks rapporteren over de mensenrechten in Nederland. De uitspraken en adviezen van het College zijn niet bindend. Nu Nederland een mensenrechteninstituut heeft – 22 andere Europese landen hadden dat – mag het met stemrecht deelnemen aan internationale mensenrechtenbijeenkomsten.

Het College besteedt in zijn eerste rapportage vooral aandacht aan de mensenrechten van verdachten, (kinderen van) vreemdelingen, vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld en mensen met een handicap. Het adviseert een “gendersensitief Nationaal Actieplan” voor bestrijding van geweld tegen vrouwen. Ook moet volgens het College worden onderzocht waarom justitie in Nederland zoveel vaker telefoons tapt dan justitie in andere landen. Het raadt de regering ook aan een wetswijziging te heroverwegen die het makkelijker maakt bij kinderen en wilsonbekwame volwassenen medisch-wetenschappelijk onderzoek te doen.