Brieven

XTC is geen snoepgoed

Tom Kiel, drugsvoorlichter bij een zorginstelling, pleit voor het legaliseren van de XTC-markt. Hij suggereert dat het DIMS-testsysteem (Drugs Informatie en Monitoring Systeem) uiterst onbetrouwbaar zou zijn. Laat ik dit misverstand uit de wereld helpen.

De circa dertig testlocaties in het land hanteren niet zo maar een database, maar een lijst die wekelijks op basis van recente laboratoriumanalyses wordt aangepast. Voordat een pil op de lijst komt is deze meerdere keren in het laboratorium geanalyseerd. Na enige tijd verdwijnt de pil automatisch van de lijst, tenzij een pil opnieuw in het laboratorium is getest. Het DIMS-systeem is daardoor veel betrouwbaarder dan bijvoorbeeld pillenlijsten die op internet te vinden zijn.

Daarnaast wordt extra informatie over ‘gevaarlijke’ pillen die bij het DIMS binnenkomt, bijvoorbeeld van de politie of het Nederlands Forensisch Instituut, bij het opstellen van de weeklijsten meegenomen. Zo is bekend dat bepaalde pillen de stof PMMA bevatten. Voor deze pillen wordt gericht gewaarschuwd via het DIMS-netwerk.

Drugsgebruikers die hun drug bij één van de aangesloten instellingen voor verslavingszorg laten testen worden erop gewezen dat het gebruik van drugs altijd risico’s met zich meebrengt. Je kunt de risico’s verminderen, bijvoorbeeld door te weten wat je slikt, maar geheel uit te sluiten zijn de risico’s nooit. XTC is, in tegenstelling tot wat sommigen denken, geen onschuldig snoepje.

Dr. Raymond Niesink

Landelijk coördinator Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS), Trimbos-instituut

Utrecht

Bindend studieadvies niet absoluut

Het artikel van Paul Steenhuis over het bindend studieadvies (bsa) behoeft enige nuancering.

Het bsa is al in de jaren ‘90 van de vorige eeuw in het hoger onderwijs geïntroduceerd. Van de aanvankelijke eis dat een fractie van het aantal studiepunten diende te worden behaald, heeft het bsa zich ontwikkeld tot een instrument waarbij de eisen die gesteld worden aan de prestaties van studenten steeds verder zijn opgeschroefd.

Het bsa biedt opleidingen de mogelijkheid om slecht presterende studenten af te wijzen, omdat bij veel studies selecteren voor de poort niet mogelijk is. In de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk onderwijs (WSW) staat dat aan het uitbrengen van het bsa een waarschuwing vooraf dient te gaan en dat bijzondere omstandigheden (ziekte etc.) een reden kunnen zijn om het uitbrengen van het bsa op te schorten. Ook zijn er regels om bezwaar tegen een bsa te maken bij het college voor beroep van de examens van hogescholen, en kan sinds 2010 ook beroep worden aangetekend bij het College voor het Hoger Beroeps Onderwijs in Den Haag.

Studenten die van mening zijn dat ze onterecht een bsa hebben ontvangen laten zo hun rechten gelden.

Francis van Hekelen

Studentendecaan HvA

Castricum

Staatsgarantie

Pensioenfondsen willen dat de staat garanties afgeeft, maar er staat geschreven: „Sta niet garant boven je eigen vermogen. Sta je toch garant boven je eigen vermogen, reken er dan op dat je moet betalen.” (Jezus Sirach 8:13) De staat heeft geen eigen vermogen, alleen een schuld van 400 miljard!

Bert Heezen

Rotterdam

    • Dr. Raymond Niesink
    • Bert Heezen
    • Francis van Hekelen