ECB-hardliner: lage rente lost crisis niet op, sneller hervormen wel

Jens Weidmann, hier in zijn kantoor van de Bundesbank, staat bekend als de mogelijk meest compromisloze bestuurder van de ECB. Reuters / Kai Pfaffenbach

Jens Weidmann, een van de hardliners binnen het 23-koppige bestuur van de ECB, zegt dat diezelfde Europese Centrale Bank de eurocrisis niet kan oplossen. Hij reageert hiermee op de keuze van de bank om de rente op recordlaagte te houden.

Reuters meldt dat Weidmann, directeur van de Duitse Bundesbank, vandaag op een economenconferentie in Frankrijk zal zeggen dat “monetair beleid” al heel veel heeft gedaan om de klappen van de crisis op te vangen. “Maar het kan die crisis niet oplossen.”

Volgens Weidmann is hierover consensus binnen het ECB-bestuur.

“De crisis heeft de structurele tekortkomingen blootgelegd. En die behoeven dan ook structurele oplossingen: hervormingen en afschaffing van de impliciete garanties voor banken en staatsobligaties.”

De Duitser wil niet dat de ECB zich te zeer gaat mengen in het oplossen van de eurocrisis omdat regeringen het zich dan zouden kunnen veroorloven minder streng te hervormen. Als het aan Weidmann ligt worden de begrotingsregels nog strakker.

    • Jules Seegers