...terwijl een strop dreigt met sleutelproject

Over ambtenaren gesproken: menig wethouder, gedeputeerde of loco-dijkgraaf met Financiën in portefeuille kreeg vrijdag het onheilsbericht dat zij zelf maar al te goed hadden zien aankomen. Gemeenten, provincies en waterschappen blijken een gezamenlijke schuld te hebben opgebouwd van ruim 70 miljard euro, bleek uit een overzicht van het CBS. Dat is 40 procent meer in het precrisisjaar 2006. Oorzaak: crisis, bezuinigingen en in zekere zin ook wanbeleid: er gaat structureel meer geld uit dan er binnenkomt. Voor de stad Breda wordt dat probleem niet kleiner. Breda stak 300 miljoen euro in de ontwikkeling van een nieuw stationsgebied. Maar door het fiasco met de Fyra, die Breda zou aandoen, dreigt dit ‘Sleutelproject’ – Via Breda heet het – alsnog jammerlijk te mislukken.