Tbs'ers overtreden vaker regels

Tbs’ers die met verlof mochten, hebben zich vorig jaar 56 keer niet aan de regels gehouden. Dat is een stijging in vergelijking met 2011, toen dat 37 keer gebeurde. Het gaat onder meer om tbs’ers die niet op tijd terug zijn van hun verlof. Dat schrijft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven in een brief aan de Tweede Kamer.

De stijging komt volgens Teeven door een scherpere registratie. Mede hierdoor is ook de regeling ‘1 jaar geen verlof’ vaker toegepast in 2012. Deze nieuwe maatregel, waarbij het verlof van de tbs gestelde voor 1 jaar wordt ingetrokken wanneer sprake is van ongeoorloofde afwezigheid, is 31 maal toegepast. In 2011 gebeurde dit slechts 18 keer.

Jaarlijks gaan tbs-gestelden zo’n 70.000 keer met verlof. Overigens zijn alle tbs-gestelden die ongeoorloofd wegbleven, de afgelopen jaren ook weer teruggekeerd. In 2012 gebeurde dat in 43 gevallen binnen 24 uur.

De stijging van ongeoorloofde gevallen van afwezigheid wordt volgens Teeven veroorzaakt door twee maatregelen met betrekking tot de registratie. Op verzoek van de staatssecretaris is de Regeling melding ongeoorloofde afwezigheid sinds vorig jaar strikter gehandhaafd. Tevens zijn de gegevens uit de verlofaanvragen strikter gecontroleerd op een eventuele vermelding van een ongeoorloofde afwezigheid. Hierdoor worden gevallen die eerder als overtreding van voorwaarden werden beschouwd, nu geregistreerd als ongeoorloofde afwezigheid.