Nieuwe crisis ligt op de loer

Het economisch nieuws in het grootste deel van de ontwikkelde wereld wordt beter. Maar de financiële atmosfeer blijft vergiftigd, zelfs na vijf jaar van sanering.

Nu het reële bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking in de meeste landen op het niveau van vóór de crisis staat, of nog lager, en de werkloosheidscijfers veel hoger zijn, blijft er veel ruimte voor verbetering. En er ís ook sprake van verbetering: de stemming in de eurozone, Engeland en Japan wordt beter, en graadmeters van de feitelijke productie, zoals die van de Europese detailhandelsomzet en de Amerikaanse autoverkopen en bouwactiviteit, vertonen een stijgende lijn.

Er zijn genoeg cijfers voorhanden om ervoor te zorgen dat de analisten bij de volgende ronde hun voorspellingen over de nationale economieën in opwaartse zin zullen herzien.`De excessen in de reële economie, die tot wasdom zijn gekomen tijdens de kredietexplosie van de eerste zeven jaar van deze eeuw, zijn nu voor het grootste deel ongedaan gemaakt. Het overschot op de Amerikaanse huizenmarkt is weggewerkt, het tekort op de Amerikaanse handelsbalans is gestabiliseerd. De onevenwichtigheden binnen de eurozone zijn afgenomen. De negatieve effecten van de stijgende grondstoffenprijzen zijn verdwenen.

Het zou tijd moeten zijn voor het gebruikelijke ‘wonder’ dat zich vaak na een zware recessie voordoet – stijgingen met dubbele cijfers van belangrijke economische indicatoren, en jaarlijkse groeicijfers van 7 procent. Maar de problemen van het financiële stelsel verhinderen dat. De financiële vertekeningen die tijdens de kredietbloei en na de kredietcrisis zijn ontstaan. brengen nog altijd ellende. De politieke problemen van Portugal zijn het gevolg van de periode waarin de bomen tot in de hemel leken te groeien en buitenlandse beleggers met hun kapitaalinjecties de economie hebben ontwricht.

Vooruitkijkend is de uitbundigheid die nodig is voor een snel herstel onmogelijk, zolang er in sommige particuliere en de meeste publieke sectoren nog zoveel vreemd vermogen in het spel is. Toezichthouders zijn in de war, banken zijn kwetsbaar, debiteuren voorzichtig.

De financiële beperkingen zijn niet alleen sterk genoeg om een opleving in de kiem te smoren, het financiële systeem als geheel functioneert nog steeds zo slecht dat een eventueel herstel makkelijk kan uitlopen op een nieuwe crisis.

Breakingviews is een dagelijks financieel commentaar uit het buitenland. Vertaling Frank Kuin.

    • Edward Hadas