Kosten voor rechtszaken omhoog

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) heeft gisteren bekendgemaakt met hoeveel hij de griffierechten wil verhogen. Om de drempel voor de rechter laag te houden, gaan de kosten voor het beginnen van een zaak voor de kantonrechter of de civiele rechter slechts met twee procent omhoog.

Voor procedures in hoger beroep en cassatie is de toename substantiëler. Ook rechtszaken waarin een handelsbelang van meer dan een miljoen euro speelt, worden fors duurder. Dat geldt ook voor de gang naar de bestuursrechter. Gemiddeld gaat het om een stijging van vijftien procent, zo meldt het ministerie. Het verhogen van de griffierechten is onderdeel van de bezuiniging van een miljard euro die het ministerie van Veiligheid en Justitie moet realiseren.

Hoeveel de maatregel precies zal opleveren, wordt pas bekend nadat deze getoetst is door de Raad van State. Het kabinet-Rutte I wilde de griffierechten veel drastischer verhogen en sprak zelfs van het „kostendekkend” maken van de rechtspraak. Dat leidde tot verzet van rechters, advocaten en een meerderheid van de Eerste Kamer. De tegenstanders van deze maatregel vreesden dat veel mensen geen toegang meer tot de rechter zouden hebben, omdat deze te duur werd. Destijds had de maatregel 240 miljoen moeten opbrengen.