Kabinet besluit nog niet over regels pensioenfonds

Pensioenen mogen van het kabinet vatbaarder worden voor de beurs. In 2014 komt er niet direct een verlaging. Maar Rutte c.s. zijn er nog niet uit.

Premier Rutte deed er gisteren na afloop van de ministerraad heel luchtig over. Het kabinet gaf nog geen groen licht voor de nieuwe spelregels voorpensioenfondsen. „Dat gaat om zoveel geld, dat is niet iets wat je in één ronde even afdoet.” Toch was staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) er van overtuigd dat de ministerraad een definitief besluit zou nemen over de wetswijzigingen. De brieven aan de Kamer lagen klaar, maar mochten nog niet op de bus.

De bewering van Rutte dat de materie complex is, bestrijdt niemand. De nieuwe plannen – een uitwerking van het pensioenakkoord in 2010 van Rutte I met sociale partners – kunnen ervoor zorgen dat beurskoersen meer invloed krijgen op de hoogte van pensioenen en premies.

Fondsen moeten vanaf 2015 kiezen uit twee opties. Zij kunnen alles bij het oude houden. Dan moeten ze over een kapitaal beschikken gelijk aan 105 procent van de verplichtingen die zij aan de (toekomstige) gepensioneerden hebben. Wordt deze dekkingsgraad lager, bijvoorbeeld door tegenvallende beleggingen, dan moeten fondsen de premies verhogen, de pensioenen bevriezen of uiteindelijk zelfs verlagen.

De tweede mogelijkheid is een regime met minder zekerheid: het zogenoemde reële contract. Fondsen moeten de pensioenen dan minimaal met de inflatie mee laten groeien. Of dat gaat lukken is de vraag. Klijnsma stelt in een toelichting op het wetsvoorstel dat het hogere rendement alleen maar bereikt wordt als er belegd wordt met meer risico.

Mochten de resultaten op de beurs tegenvallen, dan gaan ook de pensioenen eerder omlaag. Die verlagingen moeten over een periode van minimaal drie jaar worden uitgesmeerd. Van een bevriezing van de pensioenen – zoals nu vaak gebeurt in moeilijke jaren – kan in het tweede systeem geen sprake zijn. Wel mogen fondsen met een lagere dekkingsgraad (101 procent) werken.

Gisteren werd uit een conceptbrief van Klijnsma, gepubliceerd door RTL, duidelijk dat ook al voor komend jaar de spelregels gaan veranderen. In de aanloop naar het nieuwe pensioensysteem krijgen de fondsen enige rust, ook al kampen zij met een tekort aan kapitaal. Wat Klijnsma betreft wordt dat tekort ‘meegenomen’ naar 2015. De bestaande verplichting om al na twee maanden herstelmaatregelen te nemen – zoals lagere pensioenen – komt te vervallen. Daardoor hoeven pensioen in 2014 niet direct omlaag. „Het doel hiervan is bestuurlijke rust te creëren”, aldus Klijnsma in de niet verzonden brief aan de Tweede Kamer.

Doel van de nieuwe regels vanaf 2015 is dat pensioenfondsen sneller hun problemen op kunnen lossen. Ook zou de nieuwe systematiek gunstiger zijn voor jongere generaties. Komende week buigt het kabinet zich weer over de plannen, maar volgens Rutte kan een definitief besluit ook pas na het zomerreces vallen.

    • Erik van der Walle