brieven

Innovatie kun je sturen

Jasper van Kuijk waarschuwt in ‘Innovatie is een modewoord voor iets dat vaak mislukt’ (NRC, 29 juni) voor te hoge verwachtingen van innovatie. Maar Van Kuijk doet geen recht aan de prima managementmethoden die onzekerheden in innovatie reduceren. Innovatie is mensenwerk. Wordt dat goed georganiseerd, dan is de slagingskans hoog.

Innovaties kunnen alleen worden verwezenlijkt in teamverband. Ieder individu heeft zijn specifieke kennis en vaardigheden, maar in innovatieprojecten moeten verschillende soorten kennis en expertise worden gecombineerd. Mensen moeten daarbij intrinsiek gemotiveerd zijn en zich met de visie en missie van de organisatie vereenzelvigen. In een goede, procesmatige aanpak zijn de onzekerheden klein. Het gokken op projecten (‘faal snel en faal vaak’) is dan niet nodig. Natuurlijk, missers vinden plaats, maar worden binnen een project opgevangen.

Omdat innovatieprojecten in samenwerking met anderen tot stand komen, verloopt de selectie van projecten en de toekenning van tijd en budget op natuurlijke wijze. De toegevoegde waarde van een idee is van tevoren vast te stellen. Nooit wijst een eenling het voorstel af. Dat doen zijn team en betrokken belanghebbenden. Wanneer teamleden vrijelijk kunnen vragen en zich willen laten overtuigen, dan worden de juiste keuzes gemaakt. Maar falen innovatieprojecten, dan falen de projectleiders.

Hans Arnold en dr. Edwin van Rooyen

Hoornaar

Met Down valt niet goed te leven

De bevindingen van arts-onderzoeker Helma van Gameren (Het ene Down-kind is het andere niet, NRC, 30 juni) sterken ons in onze opvatting dat de voorlichting over kinderen met het Down-syndroom is doorgeslagen naar de opvatting dat er goed valt te leven met de handicap. Onze mongoloïde zoon is nu dertig jaar en behoort tot de kleine minderheid, één op de tien volgens het onderzoek, die goed functioneert. Toch ervaren we steeds een triest gevoel bij de geboorte van een mongoloïde kind. Wat zullen die ouders nog moeten doorstaan?

De Stichting Downsyndroom achten wij hoofdverantwoordelijk voor de te positieve beeldvorming van Down-kinderen. Het blad verzorgt, naast voortreffelijke wetenschappelijke rapportages, vooral veel halleluja-verhalen, onder meer over de opvoeding van deze kinderen.

De reactie van de Stichting Downsyndroom op het onderzoek van Van Gameren spreekt boekdelen. Directeur Regina Lamberts relativeert de boodschap van de promovenda tot een kwestie van ‘is het glas half vol of half leeg?’ Terwijl de boodschap van het onderzoek glashelder is: „Het glas is slechts voor één tiende gevuld.”

Gonny en Harry Gundlach

Amersfoort

Sluiten van Ibn Ghaldoun is tot mantra verheven

Veel politici en opiniemakers hebben het sluiten van de islamitische school Ibn Ghaldoun tot mantra verheven. Alumni die trots zijn op hun school, worden met de nek aangekeken. Islamitische opvoeding wordt louter negatief gekwalificeerd. Dat is op zich niet vreemd, als we kijken naar wat uit onderzoek naar de examenfraude en de sfeer op de school naar voren komt. Maar in vergelijking met een andere beladen situatie valt een belangrijk verschil op. De woede over het omvallen van SNS-Bank was groot. Dus toen journalist Jelle Brandt Corstius de jacht op SNS-topman Van Keulen opende, was succes verzekerd. Toch kwam er fundamenteel protest tegen ‘de toon’ van deze verzetactie, vooral toen bleek dat Van Keulen ondergedoken zat. Dat ging velen té ver.

Van verzet tegen verzet tegen Ibn Ghaldoun is geen sprake. Toch gaat het om een school die een deel van de samenleving vertegenwoordigt. De school sluiten is een schijnoplossing. Bij totaal gebrek aan verzet tegen verzet moeten we ons vooral afvragen of we niet liever onze ogen sluiten voor deze kinderen, hun ouders en hun leefwereld.

Matthijs Haak

Predikant Gereformeerde Kerk

Delfshaven

Het hangt op de bank en het zapt

Ouders dringen hun kinderen hun eigen volwassen schema op, zegt pedagoog Bas Levering (‘Ik krijg de kriebels van dat gehang, NRC, 29 juni). Dit is me uit het hart gegrepen. Blijf van de lange zomervakantie af! De zomervakantie van zes à zeven weken is een onmisbare tijd voor ontspanning, luieren, leuke dingen, vakantiebaantjes – en ja: verveling. Hangend op de bank gebeurt er veel in het hoofd van de puber. De zomervakantie verkorten omdat het zo onhandig is voor gezinnen waarvan beide ouders buitenshuis werken is een oneigenlijk en onverantwoord argument. En daarbij, niet voor niks blijken kinderen na de zomervakantie vaak enorm gegroeid.

Anita van Lieshout

Breda

Nederland gaat niet met pensioen

Nederlandse pensioenfondsen beheren samen een vermogen van ruim 1000 miljard euro. Dat doen ze niet alleen ten behoeve van pensioentrekkers, maar ook van de overheid. Net als de burger spaart de fiscus via de pensioenfondsen. Pensioenpremies zijn immers fiscaal aftrekbaar en een deel van de hierdoor gemiste belasting wordt later geïncasseerd via heffing op de pensioenuitkeringen.

Zodoende heeft de fiscus, dankzij die uitgestelde belasting op reeds verdiend inkomen, inmiddels een claim van circa 300 miljard op de pensioenpot. Maar de Staat der Nederlanden gaat niet met pensioen en kan dit spaarvarken dus voor andere doeleinden gebruiken. De regering zou bijvoorbeeld kunnen besluiten om die belastingclaim nu reeds te innen, het pensioen voortaan netto, dus onbelast uit te keren en de aftrekbaarheid van de premies af te schaffen.

Voor de pensioentrekker verandert er niets, de pensioenfondsen zijn bevrijd van het beheren van 300 miljard euro voor de overheid en de staatsschuld kan worden gereduceerd van 450 tot 150 miljard. Hierdoor daalt de rentelast van 15 naar 5 miljard en het overheidstekort van 20 naar 10 miljard, oftewel 1,5 procent van het BBP. Dit alles zonder nieuwe bezuinigingen!

Verkoop van tafelzilver is niet nodig, het hoeft alleen maar te worden opgepoetst om direct te kunnen gebruiken.

Piet Henseler

Dinteloord

Race met grondwet nog niet gelopen

Frederiek Weeda houdt ons voor dat verplichte inenting tegen mazelen onmogelijk is, „omdat volgens de Grondwet het menselijk lichaam onaantastbaar is”. (NRC, 1 juli). Gelukkig ligt het niet zo simpel. Die onaantastbaarheid van het menselijk lichaam geldt volgens artikel 11 van de Grondwet immers slechts „behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen”. En volgens artikel 22 van de Grondwet treft de overheid „maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid”, terwijl artikel 6 van de grondwet ruimte laat voor beperking van de vrijheid van godsdienst door „regels ter bescherming van de gezondheid”. Die race met de grondwet is, met andere woorden, nog lang niet gelopen.

Reiner de Winter

Amsterdam

Egyptische stembus moet in ere hersteld worden

Na de militaire coupe in Egypte klinkt het geluid van een juichende menigte over het Tahrirplein. Buiten Egypte gaat men met de juichende menigte mee. Daar heeft men – terecht – geluisterd naar de bezwaren tegen de ‘nieuwe farao’ van Egypte.

Helaas vergeten deze mensen dat Morsi een democratisch gekozen leider is, die één jaar heeft kunnen regeren na een chaotische transitieperiode van dictatuur naar democratie. Nu lijkt de ‘waarheid’ van de straat, met behulp van het leger, de overhand te krijgen . Demonstraties vormen een essentieel onderdeel van een dynamische democratie, maar je recht om een vuist te maken, eindigt bij de neus van de ander. Mijn angst is dat het Tahrirplein zal verworden tot een oppositiepodium, waar tegenstanders van een regime zich verzamelen om leiders die hen niet bevallen – met goedkeuring van het leger – te verwijderen.

Fatih Kiliç

Zaandam

  • Matthijs Haak
  • Anita van Lieshout
  • Fatih Kiliç
  • Dr. Edwin van Rooyen
  • Harry Gundlach
  • Reiner de Winter
  • Piet Henseler
  • Hans Arnold