Sjoemelcultuur op Ibn Ghaldoun

Op de islamitische school Ibn Ghaldoun, waar examenfraude is gepleegd, heerste altijd al een „sjoemelklimaat”. Cijfers van proefwerken werden „regelmatig” opgehoogd door leerkrachten. Ook waren er bedreigingen. Dat zeggen zeven docenten die actief zijn of waren op de Rotterdamse school tegen deze krant.

Onderwijsvereniging CVO gaat Ibn Ghaldoun de komende jaren begeleiden in het verbeteren van de onderwijskwaliteit. CVO-voorzitter Littooij gaat de aantijgingen van de oud-leerkrachten onderzoeken: „Als het klopt wat die docenten zeggen, is dat een zeer kwalijke zaak”.

Ibn Ghaldoun is sinds ruim een maand in opspraak omdat er 27 examens waren gestolen. In de zaak zijn tien verdachten aangehouden, onder wie acht leerlingen van de school.

Volgens docenten die deze krant sprak, is de fraude het gevolg van een „ritselcultuur” op de school. Docenten werden onder druk gezet door ouders en leerlingen om cijfers op te hogen of leerlingen niet te laten zakken. „Als je maar lang genoeg bleef zeuren, kon een 4 een 6 worden”, zegt een oud-docent. Ook werden meer herkansingen gegeven dan de regels voorschrijven. Een leerkracht: „Sommige collega’s gingen door met herkansen tot ze een voldoende hadden.” Enkele leraren die weigerden hierin mee te gaan, zijn in de problemen gekomen. Een docent is bedreigd door een groep Marokkaanse havo-leerlingen omdat hij onvoldoendes niet wilde „ophogen”, aldus de anonieme docenten. Het Openbaar Ministerie meldt dat een andere leerkracht dit jaar aangifte heeft gedaan van bedreiging door een ouder.

De school zou leerlingen ook hebben geïndoctrineerd, verklaart een oud-docent. Meisjes moesten na schooltijd bij elkaar komen in ‘huiswerkklassen’, waar zij lessen zouden krijgen die tegen de maatschappij zijn gericht. De docent: „Ze mochten nooit trouwen met een Nederlander. Ze mochten zelfs niet met ongelovigen omgaan, werd hen verteld.”

Er viel altijd iets te ritselen: pagina 8

    • Andreas Kouwenhoven