Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

‘Leraren Ibn Ghaldoun bedreigd, cijfers onder druk opgehoogd’

Op de islamitische school Ibn Ghaldoun, waar examenfraude is gepleegd, heerste altijd al een “sjoemelklimaat”. Cijfers van leerlingen werden “regelmatig” onder druk opgehoogd. Ook waren er bedreigingen. Dat zeggen zeven docenten die actief zijn of waren op de Rotterdamse school in nrc.next.

Rector en leerlingen bij de gymzaal van de Ibn Ghaldounschool. Foto ANP / Robin Utrecht

Op de islamitische school Ibn Ghaldoun, waar examenfraude is gepleegd, heerste altijd al een “sjoemelklimaat”. Cijfers van leerlingen werden “regelmatig” onder druk opgehoogd. Ook waren er bedreigingen. Dat zeggen zeven docenten die actief zijn of waren op de Rotterdamse school in nrc.next.

Vol idealisme waren deze niet-islamitische leraren ooit aan hun baan op het Ibn Ghaldoun begonnen. Maar tegen NRC-verslaggever Andreas Kouwenhoven zeggen zij nu:

“Ik wilde juist deze groep leerlingen helpen”, zegt een oud-leerkracht. Een ander: “Ik had het idee van: ook déze kinderen verdienen goed onderwijs.” Ergens gaandeweg verloren deze idealisten hun geloof. Sommigen zijn verbitterd vertrokken, sommigen werken er nog steeds, maar allemaal zeggen ze hetzelfde: op Ibn Ghaldoun heerste een “sjoemelklimaat” waarvan fraude met examens een “logisch” gevolg is. Op Ibn Ghaldoun viel er altijd wat te “ritselen”.

Leraren die gesjoemel bij de directie van Ibn Ghaldoun meldden, deden dat vaak tevergeefs.

Gisteren heeft de de christelijke onderwijsvereniging CVO aangekondigd Ibn Ghaldoun onder de hoede te willen nemen. De omstreden school zou over een aantal jaar weer zelfstandig verder kunnen, stelt de CVO. Maar staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) liet weten dat het ook dan niet zeker is of de scholengemeenschap kan blijven bestaan.

Eenheid had een keerzijde

Ibn Ghaldoun was een eenheid. Maar die eenheid had een keerzijde. De buitenwereld kwam niet binnen op Ibn Ghaldoun. Kouwenhoven:

Een lerares die er jaren geleden les gaf, vertelt dat meisjes na schooltijd bij elkaar moesten komen in ‘huiswerkklassen’. “Maar dat waren geen huiswerkklassen. Dat waren lessen om kinderen te indoctrineren”, zegt ze. “Alle lessen waren tegen de maatschappij gericht. Ze mochten nooit trouwen met een Nederlander. Ze mochten zelfs niet met ongelovigen omgaan, werd hun verteld.”

De cultuur bracht ook mee dat je elkaar niet kon aanspreken op onvolkomenheden. Kouwenhoven schrijft:

“De druk op moslimleraren was enorm”, zegt een voormalige leerkracht. “Er bleven weleens kinderen zitten, maar lang niet zo veel als je op basis van het niveau van de leerlingen zou verwachten.”

Druk en bedreigingen door leerlingen

Ook was er een hoop druk vanuit de leerlingen. Alle zeven docenten verklaren dat diverse leraren hebben toegegeven aan deze druk. Kouwhoven schrijft:

“Cijfers werden regelmatig opgehoogd”, vertellen ze. Als je maar lang genoeg bleef zeuren, kon een 4 een 6 worden. En er werd gestrooid met herkansingen. Een oud-leerkracht: “Sommige collega’s gingen door met herkansen tot ze een voldoende hadden.” Een leraar die weigerde hierin mee te gaan, kwam een aantal jaar geleden in conflict met een groep Marokkaanse havo-leerlingen. De leraar wilde hun onvoldoendes niet „ophogen” en werd vervolgens bedreigd door de jongens. Kort hierna is zijn auto vlak bij de school vernield. De leraar heeft hiervan aangifte gedaan. Een andere leerkracht is begin dit jaar bedreigd, verklaren de anonieme leraren. Er zouden bedreigingen zijn geuit omdat deze leerkracht weigerde een leerling een (onverdiende) herkansing te geven.

Bart Renders, sinds een jaar rector op de school, is overigens bezig dit probleem aan te pakken, zeggen de docenten. Hij werkt “keihard” voor de school. “Maar ik ben benieuwd of hij over een paar jaar nog steeds zo veel inzet kan opbrengen”, aldus een docent tegen nrc.next.