denken@nrc.nl

Waarom maakt OCW een einde aan langdurig wetenschappelijke samenwerking met Indonesië?

dat vragen Prof. Dr. Jos WM van der Meer (voorzitter SPIN commissie KNAW) Dr. Rudie JH Trienes (hoofd internationale betrekkingen KNAW) en Prof. Dr. Sangkot Marzuki (president van de Indonesische Academie van Wetenschappen) zich af

„Wij willen een heel goede relatie met een ontzettend belangrijk land dat heel snel groeit in een ook voor Nederland cruciale regio”, aldus minister Timmermans van Buitenlandse Zaken voor zijn reis naar Indonesië afgelopen februari. Aan de Kamer: „Vanuit de historische context hebben Indonesië en Nederland een speciale betekenis voor elkaar die een goede basis vormt voor toekomstgerichte samenwerking, gebaseerd op gelijkwaardigheid en wederkerigheid.”

Onlangs liet het ministerie van OCW – in een bezuinigingsbrief die op donderdag 27 juni behandeld is – echter weten voornemens te zijn de wetenschappelijke samenwerking in het door de KNAW uitgevoerde Scientific Programme Indonesia - Netherlands (SPIN) stop te zetten. Wij vragen ons welgemeend af: hoe kortzichtig kun je zijn om het één te zeggen en het ander te doen?

Onze wetenschappelijke samenwerking met Indonesië kent een lange geschiedenis. Beide landen beschikken samen over onvervangbare, complementaire archieven en rijke collecties.

Het SPIN-programma is het afgelopen decennium buitengewoon succesvol geweest. Er verschenen meer dan 700 artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, waaronder Science en Nature. Het programma bevat tal van ook voor de Nederlandse wetenschap relevante onderzoeksprojecten. Ook kent SPIN de Academy Professorships Indonesia, die het Indonesische hoogleraren mogelijk maakt zich geheel te wijden aan onderzoek. De laatste Academy Professor is door Robbert Dijkgraaf geïnstalleerd in het bijzijn van Indonesische ministers.

Het SPIN-programma wordt in Indonesië buitengewoon gewaardeerd. Nu stoppen met deze samenwerking is des te wranger omdat Indonesië besloten heeft het programma te ondersteunen met vijftig Indonesische promovendi.

Het behoeft geen betoog dat deze wetenschappelijke samenwerking heeft geleid tot een groot wederzijds vertrouwen. Stoppen met de in SPIN ingebedde wetenschappelijke samenwerking leidt onvermijdelijk tot een vertrouwensbreuk.

    • Prof. Dr. Sangkot Marzuki
    • Prof. Dr. Jos Wm van der Meer Dr. Rudie Jh Trienes