Uitglijder PVV met Ibn Ghaldoun

Een kijkje in de ziel van de PVV? Vanochtend stuurde de partij, als zo vaak, een verontwaardigd persbericht uit. Onderwerp was de overname van de islamitische probleemschool Ibn Ghaldoun door een christelijk schoolbestuur. Maar er ging iets fout.

Voor dit soort fratsen is de vrijheid van onderwijs niet bedoeld, was het oordeel van PVV-Kamerlid Harm Beertema. „Het kan niet zo zijn dat een christelijke school onderwijs gaat aanbieden dat de seksen scheidt, antisemitisch is, anti-emancipatorisch, antiwesters en segregerend. Als bestuur kun je dat nooit verantwoorden naar de christelijke ouders toe.” Of de staatssecretaris van Onderwijs het christelijk schoolbestuur even tot de orde wilde roepen.

Op zich niets opmerkelijks, anti-islam is corebusiness voor de PVV. Wel opmerkelijk was dat er twintig minuten later een gecorrigeerd persbericht de deur uitging, met het klemmende verzoek alleen deze laatste versie te gebruiken.

Na even zoeken werd duidelijk welke veranderingen er door de partij in het oorspronkelijke bericht waren aangebracht. Er was een zin geschrapt, en wel de volgende: „Op het moment dat een katholieke school nationaal-socialistisch onderwijs gaat aanbieden, of een protestants-christelijke school islamitisch onderwijs, dan is daar [van „waardig” gebruik van de vrijheid van onderwijs] geen sprake meer van.”

De indirecte vergelijking van islamitisch onderwijs met nazi-onderwijs was blijkbaar toch een iets krachtiger signaal dan de PVV wilde afgeven.