Prins Flater die zegt dat hij een taaie is

Bloedserieus en koppig, maar met een verleden vol ongelukkige uitspraken. Toch voelde Filip zich 20 jaar geleden al klaar was voor het koningschap.

Prins Filip (53) van België lijkt niet op zijn vader. Hij is bedeesd, hij maakt in het openbaar geen grappen, hij praat gebrekkig Nederlands, staat bekend als koppig. En hij is zo serieus dat zelfs kardinaal Danneels hem wel eens zou hebben aangemoedigd om meer van het leven te genieten. Politici denken dat hij meer op zijn oom lijkt: koning Boudewijn die zich jarenlang over Filip ontfermde, omdat hij in hem zijn opvolger zag.

Het was Boudewijn die besliste welke vakken Filip volgde op de Koninklijke Militaire School en hij hield in de gaten wat voor cijfers de prins haalde. Adviseurs van Filip deden verslag aan Boudewijn, die zelf ook lange gesprekken met hem had. Filip zei er later over: „Met mijn oom praatte ik er vaak over hoe we een goed imago van ons land kunnen uitdragen.”

Filip heeft nu al jaren niks verkeerds gezegd of blunders gemaakt. Maar van zijn imago van ‘prins flater’ zal hij niet snel af komen. Filip wordt gezien als onhandig en niet al te slim. Ook zijn vrouw Mathilde komt over als stijfjes en ook haar Nederlands is slecht.

Met onverholen jaloezie keken de Belgen dit voorjaar naar de troonswisseling in Nederland: van zo’n koningskoppel konden zij alleen maar dromen. Zoals Máxima Nederlands sprak, zo zou Mathilde het nooit van haar leven nog leren.

Over Filip ging al snel het verhaal dat hij zijn studie maar met moeite kon afmaken. En er was een oud-hofmaarschalk die in een interview zei: „Hij kan het niet, he? Een droevig geval. Waarom? Hij loopt als een hondje mee, handjes schudden.”

Op een handelsmissie in China, in 2004, begon Filip over „mensen en partijen”, zoals Vlaams Belang, die België kapot wilden maken. Hij zei: „Ik kan je verzekeren dat ze dan met mij te maken krijgen. En vergis je niet, ik ben een taaie als het moet. Ik laat niet over me heen wandelen.”

Hij ondertekende ook een keer per ongeluk een manifest van het Verbond van Belgische Ondernemingen en hij dreigde ermee dat hoofdredacteuren niet meer op de nieuwjaarsreceptie van het Paleis mochten komen als ze op zo’n vervelende manier over hem bleven berichten.

Filip vond twintig jaar geleden al dat hij klaar was voor het koningschap. Maar in de politiek leefde het idee dat hij zijn taak als koning te veel zag als van-God-gegeven, net als zijn oom Boudewijn.

Albert zei in zijn toespraak gisteravond dat het koningschap met zijn tijd mee moest gaan en dat de koning in dienst stond van de democratie en haar burgers. Door commentatoren werd dat gezien als boodschap aan Filip: weet wat je voorstelt.

De kroonprins is ijverig en hij kan de afgelopen jaren veel hebben bijgeleerd. Er zijn ook mensen die hem goed kennen en zeggen dat hij veel beter kan praten als er geen camera’s in de buurt zijn. Op een recente handelsmissie naar Californië maakte hij een opvallend ontspannen indruk. In het voorjaar deed hij voor het eerst mee aan de halve marathon van Brussel.

Maar het is niet zeker dat hij nog de kans krijgt om te tonen wat hij allemaal kan: Belgische politici hebben al jarenlang plannen om het koningschap louter ceremonieel te maken. Misschien maken ze nu haast.