Europarlement voor opdrijven CO -prijs 2

Het Europees Parlement stemt in met een voorstel om de kwakkelende emissiehandel nieuw leven in te blazen.

In de strijd tussen economische groei en milieu delft die laatste, zeker in tijden van crisis, vaak het onderspit. Zo bezien heeft het Europees parlement gisteren een moedig besluit genomen door in te stemmen met maatregelen die de prijs van broeikasgassen moet opdrijven.

Europa gaat emissierechten, die bedrijven nodig hebben als ze broeikasgassen zoals kooldioxide (CO2) uitstoten, tijdelijk uit de markt halen – ‘backloading’ in het Brusselse jargon. Door de veiling van 900 miljoen emissiecertificaten (die elk recht geven op het uitstoten van 1 ton CO2) uit te stellen, wordt schaarste gecreëerd zodat de prijs omhoog gaat. Nu schommelt die rond de 4 euro, terwijl die volgens de meeste deskundigen minimaal 20 euro zou moeten bedragen om enig effect te hebben op de markt.

Om allerlei redenen is er in de afgelopen jaren een groot overschot aan emissierechten ontstaan. Voor bedrijven is het daardoor veel goedkoper om emissierechten bij te kopen en gewoon verder te vervuilen, dan om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

In april werd ook al gestemd over dit voorstel, maar toen werd het nog afgewezen. Na lang soebatten is er een compromis bereikt waar een meerderheid (344 tegen 311 stemmen) mee instemde. De certificaten die nu uit de markt worden gehaald, blijven niet tot 2019 op de plank liggen, zoals eerst de bedoeling was, maar tot 2016. En een deel van het geld dat met de verkoop van die emissierechten wordt verdiend, wordt gebruikt om zwaar vervuilende bedrijven (hoogovens, cementindustrie, chemie) te compenseren voor de verwachte hogere CO2-prijs.

Voorstanders van backloading spreken van de redding van het Europese emissiehandelssysteem (ETS), ook al vinden ze het als een mager compromis. Het schept tijd om het ETS structureel te verbeteren. Volgens Eurocommissaris Connie Hedegaard (Klimaat) heeft het parlement zich uitgesproken voor ‘een effectief emissiehandelssysteem en de serieus klimaatbeleid’.

De tegenstanders vrezen echter dat de concurrentiepositie van Europese bedrijven door de maatregel wordt geschaad. Het is, zeggen zij, oneerlijk om tijdens het spel de regels te veranderen. Voor bedrijven met een overschot aan emissierechten pakt de maatregel goed uit. Bedrijven met een tekort dreigen nu ineens veel meer geld kwijt te zijn aan hun rechten. Bovendien was de emissiehandel juist bedoeld om de markt zelf de prijs te laten regelen. Met deze ingreep wordt nieuwe onzekerheid gecreëerd.

Analisten denken dat het prijseffect van backloading van korte duur zal zijn – gisteren steeg die in reactie op het nieuws met 9 procent – en dat de prijs de komende jaren niet veel verder zal stijgen dan tot 6 à 7 euro per ton. Bovendien moeten de lidstaten zich nu ook nog over het voorstel uitspreken. En dat zou best eens een jaartje kunnen duren. Tegen die tijd moeten de certificaten al bijna weer de markt op.

    • Paul Luttikhuis