Opinie

    • Paul Luttikhuis

Bosbranden: klimaat, management of gewoon beide

Gevolgen van bosbrand in Yarnell, Arizona (foto Reuters)

Veel Amerikanen, grapte president Barack Obama onlangs in de speech over zijn nieuwe klimaatbeleid, zijn te druk met het bestrijden van de gevolgen van de opwarming om te discussiëren met sceptici over de vraag of die opwarming eigenlijk wel bestaat. De uitspraak wordt dezer dagen geregeld geciteerd in Amerikaanse kranten die berichten over de bosbranden in Arizona, waarbij begin deze week negentien brandweerlieden omkwamen.

Behoort het bestrijden van bosbranden tot de klussen waar de president op doelde, vragen Amerikaanse media zich af. Zijn er meer bosbranden doordat de gemiddelde temperatuur in Arizona de afgelopen decennia is gestegen – meer dan in alle andere Amerikaanse staten?

Volgens de National Climate Assessment Development Advisory Committee, is dat inderdaad het geval. In een voorlopig rapport uit januari 2013 schrijft de NCADAC:

Climate change is increasing the vulnerability of forests to ecosystem change and tree mortality through fire, insect infestations, drought, and disease outbreaks. Western U.S. forests are particularly vulnerable to increased wildfire and insect outbreaks; eastern forests have smaller disturbances but could be more sensitive to periodic drought.

Ook het Amerikaanse ministerie van Landbouw verwacht dat klimaatverandering in toenemende mate gevolgen zal hebben voor bosbranden. Citerend uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken concludeert het USDA in zijn rapport Wildfire, Wildlands, and People: Understanding and Preparing for Wildfire in the Wildland-Urban Interface:

Climate change is predicted to lead to warmer temperatures and changes in rainfall patterns, as well as increased periods of drought in many locations (Dale and others 2001). By 2070, the length of the fire season in some Western U.S. regions could increase by 2 to 3 weeks (Brown and others 2004).

Verschillende kranten bevestigen het beeld. Zo laat The New York Times Gregg Garfin, klimaatwetenschapper van de universiteit van Arizona, aan het woord die concludeert dat warme winters leiden tot minder sneeuwval en meer regen, waardoor het water snel wegvloeit in plaats van langzaam door de bodem wordt opgenomen, zodat vervolgens die bodem al in het voorjaar een stuk droger is. Daarnaast start het bloeiseizoen eerder dan in het verleden, waardoor er meer groen is dat in brand kan vliegen.

Maar klimaat is slechts het halve verhaal, dat schrijven de meeste kranten ook. De NYT wijst bijvoorbeeld op een andere aanpak van bosbranden. Zo mogen bosbranden tegenwoordig zelden helemaal uitbranden – waardoor meer laag struikgewas, dat juist zorgt voor een snelle verspreiding van het vuur, overleeft en het brandgevaar alleen maar toeneemt. Dat branden sneller worden bestreden, komt weer doordat mensen dichter bij of in de bossen wonen. The Washington Post vat het als volgt samen:

Volatile weather patterns marked by shortened winters, stifling heat waves and prolonged droughts. New housing developments encroaching on fire-prone lands. Shrinking budgets for fire-prevention measures.
That dangerous combination of factors helps explain the increasingly voracious wildfires that have ripped through the western United States in recent years, say scientists, lawmakers and historians.

De krant citeert een rapport van het National Interagency Fire Center uit 2009, dat concludeert dat er de komende jaren meer kans is op langere en grotere bosbranden in meer verschillende regio’s in de VS.

De website Mother Jones put uit de ervaring van Nick Sundt, een voormalige ‘smoke jumper’ (je zou kunnen zeggen brandweerman van de ‘infanterie’). Hij vertelt dat brandweerlieden onder steeds extremere omstandigheden werken. Bijvoorbeeld bij temperaturen die tijdens een hittegolf overdag in de buurt van de 40 graden Celsius komen en ’s nachts niet onder de 30 graden dalen.

De Washington Times (niet te verwarren met de ‘Post’) plaatst klimaat tegenover alle andere factoren en noemt klimaatverandering ‘een gemakkelijk excuus om de aandacht af te leiden’ van de echte oorzaken, dingen die het gevolg zijn van menselijk handelen. Die focus op klimaat is volgens de krant de schuld van milieuactivisten – dezelfde milieuactivisten die zich verzetten tegen beleid om bossen uit te dunnen en het lage struikgewas te verwijderen om branden te voorkomen.

Het wordt erger, concludeert de krant, maar niet door de opwarming, maar doordat het bosmanagement slechter wordt. Zoals Amy Oliver Cooke van het Independence Institute zegt:

“We have roadless rules so that teams can’t even get up there to clear out dead trees and what would be fuel for these fires [...] If you’re going to allow these forests to become so overgrown, then guess what: You’re going to have lightning strikes that result in these wildfires.”

En het klimaat dan? Ach, citeert de krant, we hebben te maken met een periode van afkoeling.

 

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis