Amerikaanse toezichthouders geven goede voorbeeld

De omhelzing door de Verenigde Staten van de nieuwe Bazel III-regels voor het banken stelt de toezichthouders uit andere landen voor het blok. Dinsdag keurde de Federal Reserve (de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, het in het Zwitserse Bazel overeengekomen raamwerk van regels goed.

Naar verwachting zullen twee andere federale instellingen – Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) die banktegoeden garandeert en het Office of the Comptroller of the Currency (OCC), dat toezicht houdt op de banken – snel volgen. Dit legt buitenlandse critici het zwijgen op, die betwijfelden of Amerika de nieuwe regels wel zou aanvaarden. Europa en Azië worden er eveneens door uitgedaagd een soortgelijke teamgeest aan de dag te leggen.

De Fed neemt de mondiale standaard van Bazel III grotendeels over. Dit betekent dat het kernkapitaal met een paar procentpunten omhoog gaat en dat het percentage vreemd vermogen aan een maximum wordt gebonden. Kleine, lokale banken worden enigszins ontzien, maar omdat die geen bedreiging vormen voor het systeem, zou dat in het buitenland niet controversieel hoeven zijn.

De stap van de Fed is op zichzelf geen verrassing; de tenuitvoerlegging van de nieuwe regels werd al jaren aangekondigd. Maar dat heeft Europese bankiers er niet van weerhouden hun twijfels te blijven uiten. De Verenigde Staten hadden immers al bezwaren tegen Bazel II, de voorganger van de huidige reeks regels. Het nieuws over de goedkeuring moet deze zorgen definitief hebben weggenomen.

De overige mondiale toezichthouders zouden er nu ook toe moeten worden aangezet sneller te handelen inzake andere grensoverschrijdende regels, waarbij Amerika het voortouw heeft genomen. De Dodd-Frank Act uit 2011 heeft onder meer twee specifieke delen van regelgeving in werking gezet, die veel baat zouden hebben bij internationale samenwerking.

In de eerste plaats betreft dit strengere regels ten aanzien van het ontbinden van in problemen verkerende megabanken met een hoofdkantoor in de VS. Dat is binnen één rechtssysteem nauwelijks te behappen. Toch is er in Azië en Europa nog maar weinig gedaan om het Amerikaanse initiatief te te volgen.

In de tweede plaats gaat het om regels voor een mondiale oplossing voor de swap-markt. Dankzij Dodd-Frank worden de grote Amerikaanse banken vanaf 12 juli onderworpen aan strengere eisen op het gebied van vereffening, documentatie en verslaglegging dan hun Europese concurrenten, omdat de Europese toezichthouders traag zijn met het treffen van zulke maatregelen.

De wereldleiders praten al heel lang over mondiale harmonisatie van het toezicht om de financiële stabiliteit in de wereld zo optimaal mogelijk te maken, maar daden zijn tot nu toe uitgebleven. De Amerikaanse instemming met de nieuwe bankregels verdient een tegenprestatie van de andere spelers.

Breakingviews is een dagelijks commentaar vanuit de City in Londen. Vertaling door Menno Grootveld.

    • Daniel Indiviglio