Nieuwe vormgeving, nieuw katern en nieuwe krant

Vanaf eind augustus verschijnt NRC Handelsblad in een nieuwe vormgeving.

Waarom dat nodig is? In maart 2011 gingen we over van het broadsheetformaat naar tabloid. Toen besloten we om zo weinig mogelijk aan de vormgeving te veranderen.

Nu is de tijd aangebroken om de vormgeving van deze tabloidkrant te verfijnen en verder te ontwikkelen. Onder leiding van de Duitse ontwerper Christine Schille (voorheen art director van onder meer de Financial Times) werkte de redactie het afgelopen halfjaar intensief aan een aangepast ritme en andere structuur van de krant. Er werden nieuwe pagina’s getekend en er werden nieuwe lettertypes geprobeerd. De opdracht was helder: zorg voor rust en helderheid in de krant, verhoog de leesbaarheid van onze verhalen en analyses, pronk met onze journalistiek. Christine en haar mensen zijn daar in mijn ogen bijzonder goed in geslaagd. Aan u om dat straks te beoordelen.

In het najaar staan nog twee andere projecten op stapel. Voor Amsterdamse lezers lanceren we een wekelijkse bijlage ‘Amsterdam’. Wat reilt er en zeilt er in de hoofdstad? Wat is de talk of the town? Waar kan je lekker eten? En waar kan je dit weekend met je kinderen heen? Elke vrijdag krijgen lezers uit Amsterdam en omgeving deze bijlage van 8 pagina’s bij hun krant. De bijlage zal standaard bij de digitale editie zitten, dus ook lezers buiten de regio Amsterdam kunnen hem straks (op tablet of pc) lezen. Het gaat om een proefproject. Slaagt dit, dan hopen we een dergelijke bijlage te lanceren voor Rotterdam en mogelijk ook voor andere steden.

Ook met ochtendkrant nrc.next hebben we plannen. In het najaar krijgt deze krant, die in 2006 werd opgericht, een eigen zaterdageditie. We denken dat er – net als doordeweeks – nieuwe lezers zijn die in het weekend een ander soort kwaliteitskrant willen: op de hoogte blijven op een manier die tijd bespaart. Nrc.next op zaterdag zal zowel compact zijn als scherp geprijsd blijven. Net als op doordeweekse dagen deelt nrc.next op zaterdag artikelen met NRC Handelsblad, aangevuld met kenmerkende next-elementen als de rubriek next checkt en auteurs als Renske de Greef en Marcel van Roosmalen. Bekende NRC-auteurs als Bas Heijne en Marike Stellinga verschijnen ook in nrc.next op zaterdag. Met dit initiatief willen we het succes van nrc.next in de werkweek uitbreiden naar het weekend. Ik verwacht vooral dat de combinatie papier in het weekend en digitaal doordeweeks nieuwe lezers zal trekken. De nieuwe krant zal gemaakt worden door de huidige redactie, die daarvoor zal worden uitgebreid.

Met de nieuwe vormgeving, het nieuwe katern en de nieuwe krant onderstrepen we onze ambitie om NRC verder uit te bouwen. Dat gebeurt op papier én digitaal. Over onze nieuwe digitale initiatieven later meer.

    • Peter Vandermeersch