denken@nrc.nl

Financieren van schaliegas: respect kun je niet op je boterham smeren

schrijft Wouter ter Heide uit Zwolle

Uit het ethisch bankieren van de Rabobank, de weigering schaliegaswinning te financieren, spreekt respect voor Moeder Aarde. Op het beleid zal dat helaas geen enkele invloed hebben. Respect kun je nu eenmaal niet op je boterham smeren en daar draait het primair om in de Haagse politiek. Daarbij doet de kleur van de coalitie er niet toe. Voor het doorbreken van deze moedeloos makende realiteit zou ons bestel in alle openheid publiekelijk ter discussie gesteld moeten worden ‘als ondoelmatig’.

Hopelijk ziet de publieke omroep, als voorvechter van de publieke zaak, hier brood in. Onze aarde, als publiek niemandsland, snakt ernaar.

    • Wouter ter Heide