Clash leger en Morsi dreigt

In de aanloop naar een verwachte militaire machtsgreep groeide vanochtend in Egypte de spanning op straat. De Centrale Bank gelastte alle banken vroeg te sluiten, nadat president Mohammed Morsi vannacht had geweigerd op te stappen of de macht te delen. Dit in antwoord op het ultimatum van de legerleiding. In een emotionele toespraak hamerde Morsi erop dat hij „de grondwettelijke legitimiteit” met zijn leven zou verdedigen.

De legerleiding kwam gisteravond bijeen zonder opperbevelhebber Morsi, zoals zij in 2011 ook zonder toenmalig opperbevelhebber Hosni Mubarak bijeenkwam op de dag voor diens afzetting. Op haar Facebookpagina zwoer de legerleiding enkele uren na Morsi’s tv-rede onder de kop ‘De laatste uren’ „ons bloed te offeren voor Egypte en zijn volk, om hen te verdedigen tegen elke terrorist, radicaal of dwaas”. Maar het bleef onzeker wat het leger precies voor ogen heeft.

De staatskrant Al-Ahram meldde dat het leger een stappenplan heeft opgesteld waarbij allereerst Morsi terzijde wordt geschoven en de omstreden grondwet wordt opgeschort. Een raad van drie leden, onder voorzitterschap van de president van het Opperste Constitutionele Hof, zou het presidentschap waarnemen gedurende negen maanden tot een jaar. Met een a-politieke interimregering voor de lopende zaken, onder toezicht van een van de legerleiders. Die regering zou dan verkiezingen voorbereiden onder een nieuwe grondwet, op te stellen door deskundigen van elke politieke kleur.

Een militaire bron noemde dergelijke berichten „niets anders dan voorspellingen”. Hij verwachtte dat het leger vanmiddag, na het aflopen van het ultimatum, politieke, sociale en economische vertegenwoordigers bijeen zal roepen om over de volgende stappen te overleggen.

Het is de grote vraag of Morsi’s aanhang de straat zal opgaan om zijn presidentschap gewapenderhand te verdedigen. Vannacht vielen 23 doden bij gevechten tussen aanhangers van Morsi’s Moslimbroederschap en tegenstanders. De president zelf riep zijn aanhangers gisteravond op geen geweld te gebruiken tegen leger en politie. Maar andere leiders van de Moslimbroederschap hebben hun aanhang ingeprent zich voor te bereiden op het martelaarschap om „de legitimiteit” te beschermen. (Reuters, AP, AFP)