Verhuurdersheffing dit jaar 50 miljoen

Woningcorporaties betalen dit jaar gezamenlijk 50 miljoen euro aan de staat. Dat heeft de Eerste Kamer gisteren besloten. Daarmee gaat de senaat akkoord met de eerste ronde van de omstreden verhuurdersheffing die minister Stef Blok (Wonen, VVD) wil doorvoeren. De nieuwe heffing loopt jaarlijks op tot 1,7 miljard euro in 2017.

Eind vorig jaar stelde de Eerste Kamer de stemming over de heffing uit na felle kritiek van corporaties. De sector zegt dat er door de belasting geen geld overblijft voor investeringen in nieuwbouw en renovaties.

Of het Blok lukt om de heffing voor de periode 2014-2017 door te voeren, is onzeker. De PvdA in de Eerste Kamer, waar Blok afhankelijk van is voor politieke steun, blijft zeer kritisch. Blok werkt nu een voorstel uit waarin corporaties in krimpgebieden en de grote steden minder heffing betalen, net als corporaties die leegstaande gebouwen ombouwen tot sociale huurwoningen. PvdA-senator Adri Duivesteijn noemde dat plan gisteren „te mager”. Hij wil dat Blok een akkoord sluit met meerdere woningmarktpartijen over een „substantieel investeringspakket”.

Blok wil dat corporaties zelf fors bezuinigen op hun stijgende bedrijfslasten. Een werkgroep heeft hem gisteren een uitgewerkt plan toegestuurd voor afslanking tot ‘regiecorporaties’. Het idee is dat corporaties veel kunnen besparen door bijvoorbeeld ontwikkeling van nieuwbouw, klantcontact met verhuurders en budgetbeheer uit te te besteden aan professionele marktpartijen. De werkgroep staat onder leiding van adviseurs Aldert Dreimüller en Cor Snoeijs en hoogleraar Vincent Gruis. Blok noemt het een „fris idee” en ziet geen belemmeringen, maar het initiatief ligt bij de sector, zegt hij.

Naast de heffing krijgt Blok ook kritiek op zijn plan om corporaties te verplichten hun commerciële vastgoed verkopen of onder te brengen in een aparte bv. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft zich nu bij de critici gevoegd. Een juridische scheiding tussen sociale huurwoningen en commercieel vastgoed zal zowel de financiële risico’s als de huren doen verhogen, schrijft de VNG in een brief aan Blok.