Pensioenfondsen: meer in Nederland investeren

Pensioenfondsen zijn onder voorwaarden bereid meer te investeren in woningen, infrastructuur, duurzaamheid en hypotheken. De fondsen presenteren vanmiddag hun plannen aan het kabinet.

Na een jaar van onderhandelen liggen er plannen om meer te investeren in de economie. De plannen stuiten nog op verzet van het ministerie van Financiën omdat de pensioenfondsen alleen willen investeren als de overheid bereid is een deel van het risico te dragen.

Sinds vorig jaar wordt onder leiding van pensioeninvesteerders APG en PGGM gesproken over een grotere rol van de fondsen in de economie. APG en PGGM beheren samen 450 miljard euro, circa de helft van het Nederlandse pensioenvermogen.

Een werkgroep onder leiding van PGGM-bestuurder Else Bos presenteert vanmiddag een voorstel over ‘Verduurzaming Gebouwde Omgeving’ waarbij tot 2020 naar schatting 100.000 tot 150.000 huurwoningen worden gebouwd. Daarmee is een investeringbedrag gemoeid van 3,5 miljard euro, waarvan de institutionele beleggers 60 tot 70 procent voor hun rekening nemen. Dit leidt tot een substantiële toename van de werkgelegenheid en een jaarlijkse reductie van de CO2-uitstoot van 300.000 ton.

Maar de voorwaarden voor „verduurzaming zijn niet duidelijk en robuuste data, om besluiten op te funderen, zijn vaak niet voorhanden”, schrijft Else Bos van PGGM in een brief bij het rapport van haar werkgroep. „Dat maakt investeren lastig, maar niet onmogelijk.”

De druk op pensioenfondsen om te investeren is groot. Vorige week deed PvdA-leider Samsom nog een oproep aan de fondsen om meer in eigen land te investeren. Hij verwacht dat het kabinet „alle terughoudendheid laat varen” om die investeringen mogelijk te maken.

Pensioenfondsen zijn ook bereid te investeren in de hypotheekmarkt. Zij hebben een plan daartoe uitgewerkt. Maar het kabinet wil meer tijd om de risico’s voor de overheid door te laten rekenen. Na het zomerreces volgt een besluit. Voor investeringen in infrastructuur azen de pensioenbeleggers op overheidsgaranties en vergoedingen voor inflatie. Minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) bleek vorige maand niet enthousiast over deze voorstellen.