Nummer één

Met het oog op de komende vakantie vraagt mijn zoon van acht of hij zelf ook een paspoort heeft. Ik laat het hem zien. Hij bekijkt het aandachtig, vraagt wat er in staat en wat het nut ervan is.

Ik leg uit waarvoor je een paspoort nodig hebt en dat ieder paspoort verschillend is. Ik vertel ook dat in ieder paspoort een apart nummer staat, het BSN.

Ieder mens heeft een eigen nummer, dat nummer is heel groot want er zijn heel veel verschillende mensen en er kunnen geen twee mensen zijn met hetzelfde nummer.

Hij lijkt het te begrijpen en ter bevestiging merkt hij op: „Dan had God zeker nummer één?”

    • Stefan van der Kwaak